Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 4/2018

UCHWAŁA Nr 4/18

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia
Sprawozdania
z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2017 rok
złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. poz. 1575, z 2018 r. poz. 5, 369), uchwala się co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przyjmuje Sprawozdanie z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2017 rok złożone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  

prof. dr hab. Jan Draus
Przewodniczący Kolegium 
dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Zastępca przewodniczącego Kolegium 
prof. dr hab. Józef Marecki
Zastępca przewodniczącego Kolegium 
prof. dr hab. Piotr Franaszek
prof. dr hab. Andrzej Nowak 
prof. dr hab. Wojciech Polak 
Bronisław Wildstein
Krzysztof Wyszkowski

do góry