Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA NR 3/2018

UCHWAŁA Nr 3/2018
KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1575) uchwala się, co następuje:

§ 1

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zatwierdza przedłożoną Informację roczną o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Kolegium Instytut Pamięci Narodowej
prof. dr hab. Jan Draus

do góry