Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA NR 8/2017

UCHWAŁA Nr  8 /2017
KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/16 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. Jana Drausa. 
  2. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na zastępców przewodniczącego Kolegium:
  1. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza;
  2. ks. prof. dr hab. Józefa Mareckiego; 
  3. prof. dr. hab. Tadeusza Wolszę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2017 r.

Przewodniczący 
Kolegium IPN-KŚZpNP
prof. dr hab. Jan Draus  

do góry