Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Komunikat Kolegium IPN – 25 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Kolegium IPN poświęcone omówieniu realizacji przeglądu dokumentów znajdujących się w wyodrębnionym, tajnym zbiorze w archiwum IPN, o którym mowa w art. 19 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o IPN - KŚZpNP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 749).

W spotkaniu uczestniczyli: Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej, Mariusz Kamiński – minister koordynator służb specjalnych, członek Rady Ministrów, prof. Piotr Pogonowski, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Piotr Krawczyk, szef Agencji Wywiadu, przedstawiciel gen. bryg. Andrzeja Kowalskiego, szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Piotr Bączek, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz płk SG Marek Łapiński, komendant główny Straży Granicznej.

Ze strony Instytutu obok członków Kolegium uczestniczyli: dr Jarosław Szarek, prezes IPN, zastępcy prezesa dr Mateusz Szpytma i Jan Baster, Marzena Kruk, dyrektor Archiwum.

W trakcie spotkania omówiono realizację przeglądu byłego zbioru wyodrębnionego. Uznano, że do 20 maja 2017 r. ministrowie koordynujący działania służb, w których gestii pozostają materiały z b. zbioru wyodrębnionego, przedstawią rekomendację dotyczące ewentualnego nadania klauzuli tajności wybranym dokumentom.

W imieniu Kolegium profesor Jan Draus, przewodniczący podziękował wszystkim – funkcjonariuszom służb i pracownikom IPN – którzy realizowali i realizują przegląd byłego zbioru wyodrębnionego.

do góry