Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 5/17

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2016 rok złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

 

Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1575). uchwala się co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przyjmuje Sprawozdanie z Działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2016 rok złożone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  

Przewodniczący Kolegium 

prof. dr hab. Jan Draus

 

prof. dr hab. Piotr Franaszek

 

prof. dr hab. Józef Marecki

 

prof. dr hab. Andrzej Nowak 

 

prof. dr hab. Wojciech Polak 

 

Bronisław Wildstein

 

Krzysztof Wyszkowski

do góry