Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 6/2016

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 18 lipca 2016 r.

 

w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 749) oraz art. 10a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 152 zmieniony Dz. U. z 2016 poz. 178, poz. 677 oraz poz. 749) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu po przeprowadzeniu publicznego konkursu ogłoszonego w dniu 28 czerwca 2016 r., na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wyłoniło Pana dr. Jarosława Szarka s. Jana ur. 09.01.1963 r. w Czechowicach-Dziedzicach.

 

§ 2

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu powierza Przewodniczącemu Kolegium Instytutu Pamięci obowiązek przekazania Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej niniejszej uchwały wraz z wnioskiem o powołanie przez Sejm Pana dr. Jarosława Szarka na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Kolegium

prof. dr hab. Jan Draus

 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

 

Zastępca Przewodniczącego Kolegium

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

 

prof. dr hab. Piotr Franaszek

 

prof. dr hab. Józef Marecki

 

prof. dr hab. Andrzej Nowak

 

prof. dr hab. Wojciech Polak

 

Bronisław Wildstein

 

Krzysztof Wyszkowski

do góry