Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 3/2016

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 28 czerwca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia pierwszego publicznego konkursu na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych (Dz. U. z 2016 r. poz. 749) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (zwane dalej: Kolegium IPN–KŚZpNP), działając na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 kwietnia 2016 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych (Dz. U. z 2016 r. poz. 749), postanowiło ogłosić konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 

§ 2.

Kolegium IPN–KŚZpNP przyjęło treść „Ogłoszenia” o konkursie, jaka zamieszczona zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej (http://bip.ipn.gov.pl/), stanowiącą załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.

 

 

Przewodniczący

Kolegium IPN-KŚZpNP

prof. dr hab. Jan Draus

do góry