Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr  2/2016

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

   z dnia  28 czerwca 2016 r.

 

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/16 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 28 czerwca 2016 r., uchwala się co następuje:

 

§ 1.

  1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. Jana Drausa.   
  2. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na zastępców przewodniczącego Kolegium:
  1. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza;
  2. prof. dr. hab. Tadeusza Wolszę.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  

Kolegium IPN-KŚZpNP

prof. dr hab. Jan Draus  

do góry