Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

UCHWAŁA Nr 1/2016

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 28 czerwca 2016 r.


w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu


Na podstawie art. 15 ust. 14 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 152 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

                                                                      

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przyjmuje Regulamin organizacyjny Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                    

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 

Przewodniczący

     Kolegium IPN-KŚZpNP

     prof. dr hab. Jan Draus

do góry