Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Stanowisko  

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

6 lipca 2021 r.

 

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zauważa, że ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003) zobowiązująca Ministra Spraw Zagranicznych do przekazania do Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów budzi wątpliwości prawne.  

W ocenie Kolegium IPN należy powołać zespół składający się z pracowników Archiwum IPN – KŚZpNP oraz MSZ, w celu dokonania przeglądu ww. dokumentów. 

 

 

Przewodniczący
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza

 

do góry