Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 10/2021

UCHWAŁA Nr 10/21

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu za 2020 rok
złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 177) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przyjmuje Sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2020 rok złożone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

prof. dr hab. Wojciech Polak 
Przewodniczący Kolegium     

prof. dr hab. Piotr Franaszek
Zastępca przewodniczącego Kolegium 

dr hab. Sławomir Cenckiewicz
Zastępca przewodniczącego Kolegium

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
Zastępca przewodniczącego Kolegium 

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Józef Marecki

prof. Andrzej Nowak

Bronisław Wildstein

Krzysztof Wyszkowski

 

………………………………………

do góry