Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 9/21

UCHWAŁA Nr 9/2021

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Kolegium
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/16 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 28 czerwca 2016 r., zmienionego uchwałą nr 1/19 z 29 stycznia 2019 r., uchwałą Nr 7/19 z dnia 14 maja 2019 r., uchwałą Nr 5/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.     Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. Tadeusza Wolszę. 

2.     Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na zastępców przewodniczącego Kolegium:

a)     dr hab. Sławomira Cenckiewicza;

b)     prof. dr. hab. Piotra Franaszka;

c)     prof. dr. hab. Wojciecha Polaka.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.

Przewodniczący Kolegium IPN-KŚZpNP 
 prof. dr hab. Wojciech Polak 

do góry