Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 8/20

UCHWAŁA Nr 8/2020

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego
Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/16 Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 28 czerwca 2016 r., zmienionego uchwałą nr 1/19 z 29 stycznia 2019 r., uchwałą Nr 7/19 z dnia 14 maja 2019 r., uchwałą Nr 5/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na przewodniczącego Kolegium prof. dr. hab. Wojciecha Polaka. 
  2. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wybiera na roczną kadencję na zastępców przewodniczącego Kolegium:
  1. dr. hab. Sławomira Cenckiewicza;
  2. prof. dr. hab. Piotra Franaszka;
  3. prof. dr. hab. Tadeusza Wolszę.  

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Kolegium IPN-KŚZpNP
 prof. dr hab. Wojciech Polak 

do góry