Nawigacja

Видання IPN укр

Dokumenty

Uchwała nr 7/20

UCHWAŁA Nr  7/20

KOLEGIUM INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia
Sprawozdania
z działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2019 rok
złożonego przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. 2019 poz. 1882), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przyjmuje Sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu za 2019 rok złożone przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. Wojciech Polak 
Przewodniczący Kolegium 

prof. dr hab. Piotr Franaszek
Zastępca Przewodniczącego Kolegium 

prof. dr hab. Tadeusz Wolsza
Zastępca Przewodniczącego Kolegium 

Krzysztof Wyszkowski
Zastępca Przewodniczącego Kolegium

dr hab. Sławomir Cenckiewicz

prof. dr hab. Jan Draus

prof. dr hab. Józef Marecki

Bronisław Wildstein

do góry