Nawigacja

Kolegium II kadencja 2007-2011

Andrzej Paczkowski

  • prof. Andrzej Paczkowski
    prof. Andrzej Paczkowski

prof. Andrzej Paczkowski

Ur. w 1938 r. w Krasnymstawie. Studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego 1955–1960, tamże doktorat w 1966 r. i habilitacja w 1975 r. Tytuł profesora – w 1991. W latach 1960–1965 studia doktoranckie w PAN, w latach 1966–1974 pracownik PAN (Pracownia Dziejów Czasopiśmiennictwa Polskiego, Instytut Badań Literackich), usunięty z pracy z powodów politycznych. W latach 1975–1980 pracownik Biblioteki Narodowej, od 1980 r. w PAN – najpierw w Instytucie Historii, następnie (od 1990) w Instytucie Studiów Politycznych. Współorganizator i w latach 1983–1989 redaktor merytoryczny serii „Archiwum Solidarności”. Autor kilkuset artykułów naukowych, 10 monografii, wydawca kilkunastu tomów dokumentów, m.in. Prasa polska 1918–1939; Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty; Pół wieku dziejów Polski 1939–1989 (wydania czeskie, węgierskie, chorwackie i amerykańskie); Droga do mniejszego zla: strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982; Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 – 22 VII 1983. Uczestnik licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Stypendysta m.in. W.Wilson Center w Waszyngtonie i Nobel Institution w Oslo. Żonaty, dwoje dzieci. Kiedyś taternik i alpinista, w latach 1974–1995 prezes Polskiego Związku Alpinizmu. Był członkiem Kolegium IPN w kadencji 1999–2006.

Przewodniczący Kolegium IPN:

14 października 2008 r. - 21 września 2009 r.

Zastępca przewodniczącego Kolegium IPN:

13 września 2007 r. - 13 października 2008 r.

do góry