Nawigacja

Kolegium II kadencja 2007-2011

Andrzej Gwiazda

  • Andrzej Gwiazda
    Andrzej Gwiazda

Andrzej Gwiazda


 Ur. W 1935 r. w Pińczowie. W 1966 r. ukończył elektronikę na Politechnice Gdańskiej. Podczas studiów wydalony z powodów politycznych, następnie przywrócony. W 1962 r. ożenił się z Joanną Dudą. Po studiach pracował w Instytucie Cybernetyki PG. W 1968 r. zaangażował się w bunt studencki, a w 1970 r. uczestniczył w paleniu KW PZPR w Gdańsku. W 1973 r. wyrzucony z pracy, po około półrocznej blokadzie zatrudniony w Elmorze (Zakładach Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki). W 1976 r. wraz z żoną napisał do sejmu PRL list w obronie KOR-u. Od 1978 członek Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Współorganizator Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w 1980 r., wszedł w skład grupy negocjującej porozumienie z komisją rządową. Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” do Zjazdu NSZZ „Solidarność”, na którym został wybrany w skład Komisji Krajowej. Kandydował na stanowisko przewodniczącego, w obu wyborach przegrał z L. Wałęsą. 21.11.1981 r zrezygnował z funkcji członka Zarządu Regionu Gdańsk w proteście przeciwko usuwaniu z Zarządu członków niewygodnych L. Wałęsie. W stanie wojennym internowany, a w grudniu 1982 r. aresztowany pod zarzutem „próby obalenia ustroju PRL siłą”. Zwolniony na mocy amnestii i ponownie uwięziony. Ostatecznie opuścił więzienie w 1985 r. Działalność opozycyjną i związkową prowadził poza „podziemnymi” strukturami TKK. Do 1997 r wraz z żoną wydawali pismo bezdebitowe „Poza Układem”. Był przeciwny warunkom „Porozumienia Okrągłego Stołu”, kontraktowej demokracji i „planowi Balcerowicza”. Do „Solidarności” zarejestrowanej w 1989 r. nie zapisał się. Od 1999 r. jest na emeryturze.

do góry