Nawigacja

Kolegium II kadencja 2007-2011

Jan Draus

  • prof. Jan Draus
    prof. Jan Draus

prof. Jan Draus

Ur. w 1952 r., historyk, prof. dr hab. Studia historyczne odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim (1971–1976). Doktorat uzyskał w 1980 roku na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, habilitację w 1994 roku w PAN w Warszawie, tytuł profesora nauk humanistycznych w 2000 roku. Senator RP II kadencji, wiceprzewodniczący Delegacji Polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (1991–1993). Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Autor około 150 publikacji naukowych, w tym kilkunastu książek z zakresu historii najnowszej. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej I kadencji (1999–2006).

Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN:

13 września 2007 r.- 13 października 2008 r. 

do góry