Nawigacja

Kolegium II kadencja 2007-2011

Andrzej Chojnowski

  • prof. Andrzej Chojnowski
    prof. Andrzej Chojnowski

prof. Andrzej Chojnowski

Ur. w 1945 r., prof. dr hab. Studia w Instytucie Historycznym UW 1963–1969, tamże doktorat (1976) i habilitacja (1985), od 2003 r. profesor tytularny. Pracownik naukowy IH UW, od 2003 r. profesor nadzwyczajny. Członek kolegiów redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych, wchodzi w skład Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego (od 2005 r.) oraz Rady Muzeum Historii Polski (od 2006 r.). Autor książek z zakresu historii Polski i powszechnej w XX wieku, m.in. Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921–1939 (1979), Piłsudczycy u władzy. Dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (1986), Ukraina (1997, 2006), Izrael (2001, 2003). Zgłoszony przez grupę posłów PiS.

Przewodniczący Kolegium IPN:

22 września 2009 r. - 20 kwietnia 2010 r. 
13 września 2007 r. - 13 października 2008 r.

Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN:

14 października 2008 r. - 21 września 2009 r.

do góry