Nawigacja

Kolegium II kadencja 2007-2011

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

  • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
    dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

dr Barbara Fedyszak-Radziejowska

Ur. w 1949 roku w Chorzowie, socjolog. Ukończyła etnografię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, zatrudniona jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej. W ostatnich latach opublikowała lub wydała pod swoją redakcją kilka książek i wiele artykułów poświęconych problemem polskiej wsi, kapitałowi społecznemu, przedsiębiorczości i postawom Polaków wobec integracji z UE. Ostatnią, Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocowe, liderzy, elity i organizacje pozarządowe, wydał Instytut Spraw Publicznych w 2005 roku. Publikuje i współpracuje z dwumiesięcznikiem „Arcana”, tygodnikiem „Gość Niedzielny”, dziennikiem „Rzeczpospolita” i kwartalnikiem „Nowe Państwo”. W latach 1982–1988 kierowała pracami zespołu doradców RKW Mazowsze („Zespół” w ramach „Armenii”), prowadzących w oparciu o sieć ankieterów analizy stanu nastrojów społecznych środowisk działających w niejawnych strukturach NSZZ „Solidarność”.

Przewodnicząca Kolegium IPN:

20 kwietnia 2010 - 6 kwietnia 2011 r. 

do góry