Nawigacja

Kolegium I kadencja 1999-2006

Sławomir Radoń

  • Sławomir Radoń
    Sławomir Radoń

Sławomir Radoń

Ur. 8 stycznia 1957 r. w Biertowicach. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, ponadto studiował nauki polityczne i ukończył studia doktoranckie w zakresie religioznawstwa. Od 1984 r. pracował w Archiwum Państwowym w Krakowie. W 1991 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie, które piastował do 25 września 2006 r. W latach 1995–2005 członek Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych. W kadencji 2002–2005 wiceprzewodniczący Rady Archiwalnej. W latach 1999–2006 był członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dwukrotnie, w latach 2000–2001 i 2004–2005, przewodniczył pracom Kolegium. W tym czasie m.in. organizował dwa konkursy na stanowisko Prezesa IPN. We wrześniu 2006 r. wygrał ogłoszony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego konkurs na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 26 września 2006 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Naczelnego Dyrektora. Był autorem dwóch książek i ok. 30 innych publikacji z zakresu historii Polski i archiwistyki, założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Krakowski Rocznik Archiwalny”.

Zmarł 15 lutego 2011 r.

do góry