Nawigacja

Kolegium I kadencja 1999-2006

Andrzej Paczkowski

  • Andrzej Paczkowski
    Andrzej Paczkowski

Andrzej Paczkowski

Urodził się w 1938 r., prof. dr hab. Studia na Wydziale Historycznym UW (1955–1960), tamże doktorat (1966) i habilitacja (1975). W 1991 r. otrzymał tytuł profesora. Pracownik naukowy kolejno w: Samodzielnej Pracowni Historii Prasy PAN, Instytucie Badań Literackich PAN, Bibliotece Narodowej, Instytucie Historii PAN, Instytucie Studiów Politycznych PAN (obecnie kierownik Zakładu Historii Politycznej). Profesor w Collegium Civitas. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, Rady Archiwalnej, kilku kolegiów redakcyjnych w kraju i za granicą, konsultant Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Autor 20 książek, m. in.: „Prasa polska 1918–1939” (1980), „Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty” (1991), „Pół wieku dziejów Polski” (1995). Laureat m.in. Nagrody PAN, Nagrody im. Juliusza Mieroszewskiego, nagrody Clio, Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki.
Zgłoszony przez grupę posłów UW.

Wiceprzewodniczący Kolegium (1999-2006)

do góry