Nawigacja

Kolegium I kadencja 1999-2006

Maria Myślińska

  • Maria Myślińska
    Maria Myślińska

Maria Myślińska

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Członek International Association of Refugee Law Judges (Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców).
Zgłoszona przez Krajową Radę Sądownictwa. Przewodnicząca Kolegium w latach 2001–2002, w kolejnych latach wybierana na zastępcę przewodniczącego Kolegium

do góry