Nawigacja

Kolegium I kadencja 1999-2006

Jerzy Łankiewicz

  • Jerzy Łankiewicz
    Jerzy Łankiewicz

Jerzy Łankiewicz

Urodził się w 1942 r. w Baranowiczach. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu studiów pełnił funkcje kierownicze w Akademii Medycznej i Telewizji Polskiej w Poznaniu. Od 1978 r. dyrektor Zespołu ds. Pracowniczych w Komitecie ds. Radia i Telewizji w Warszawie. W 1980 r. współzałożyciel Związku Kadry Kierowniczej. Uczestniczył z ramienia Związku w pracach legislacyjnych nad ustawami o przedsiębiorstwie, samorządzie i związkach zawodowych. Od 1982 r. pracuje na stanowiskach kierowniczych w kilku przedsiębiorstwach zagranicznych. Od 1994 r. dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej. Od 1995 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 1998 r. prowadzi własną kancelarię prawno-konsultingową. W 1999 r. powołany na arbitra w Krajowej Izbie Gospodarczej. W tym samym roku wybrany przez Sejm RP na członka Kolegium IPN. W październiku 2001 roku powołany ponownie na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 2002 r. do maja 2004 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgłoszony przez posłów SLD.

do góry