Nawigacja

Kolegium I kadencja 1999-2006

Franciszek Gryciuk

  • Franciszek Gryciuk
    Franciszek Gryciuk

Franciszek Gryciuk

Urodził się w 1948 r. w Kobylanach. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, tam też uzyskał w 1988 r. stopień doktora nauk humanistycznych. Jest nauczycielem akademickim w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Naukowo zajmuje się historią Polski, kultury i historią regionalną. Prowadzi także wykłady z historii kultury polskiej na Uniwersytecie im. Janki Kupały w Grodnie.
Autor dwóch książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zgłoszony przez posłów PSL, AWS, ROP-PC i Koalicji dla Polski. Przewodniczący Kolegium w kadencji 2003–2004; od października 2004 r. zastępca przewodniczącego Kolegium.

do góry