Nawigacja

Kolegium I kadencja 1999-2006

Andrzej Friszke

  • Andrzej Friszke
    Andrzej Friszke

Andrzej Friszke

Urodził się w 1956 r. w Olsztynie. W 1979 r. ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 r. redagował dział historyczny „Tygodnika Solidarność”, od 1982 r. jest redaktorem działu historycznego miesięcznika „Więź” i członkiem kolegium pisma. Przed 1989 r. publikował również w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych.
Od 1990 r. jest pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN w pracowni badania historii najnowszej. Autor prac dotyczących dziejów polskiej myśli politycznej przed 1945 r., w ostatnich latach zajmował się różnymi aspektami historii PRL. W 1994 r. obronił doktorat zatytułowany „Kształtowanie się opozycji przedsolidarnościowej 1968–1980", a w 2000 r. uzyskał habilitację na podstawie książki „Życie polityczne emigracji”. Od 1998 r. jest wykładowcą dziejów Polski XX wieku w Collegium Civitas. Od wielu lat jest członkiem zarządu, a od 2000 r. przewodniczącym Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. W 1999 r. został wybrany przez Sejm RP do Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Za swoją pracę naukową otrzymał nagrody: „Odry” (1994), Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie (1995) oraz „Za osiągnięcia w badaniach polonijnych” (2000). Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Zgłoszony przez posłów Unii Wolności.

do góry