Nawigacja

Видання IPN укр

Struktura

PREZES     Kolegium IPN     Zastępcy Prezesa                
                   
                           
                           
    Główna Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
               
                   
                           
    Biuro Lustracyjne                
                   
                           
    Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa
               
                   
                   
    Biuro
Poszukiwań i Identyfikacji
               
                   
                   
    Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej
               
                   
                   
    Biuro
Edukacji Narodowej
               
                   
                           
    Biuro
Badań Historycznych
               
                   
                           
    Biuro
Nowych Technologii
               
                   
                           
    Biuro
Przystanków Historia
               
                   
                           
    Biuro
Wydarzeń Kulturalnych
               
                   
                           
    Biuro
Rzecznika Prasowego
               
                   
                           
    Biuro
Współpracy Międzynarodowej
               
                   
                           
    Wydawnictwo IPN                
                   
                           
    Dyrektor Generalny     Biuro
Budżetu, Finansów i Kadr
         
                 
                           
    Oddziały     Biuro Ochrony          
                 
                           
    Delegatury     Biuro
Administracyjno–Gospodarcze
         
                     
                           
          Biuro Informatyki          
                     
                           
          Biuro Prawne          
                     
                           
                     
do góry