Nawigacja

Struktura

PREZES     Kolegium IPN     Zastępcy Prezesa                
                   
                           
                           
    Główna Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu
               
                   
                           
    Biuro Lustracyjne                
                   
                           
    Biuro Upamiętniania
Walk i Męczeństwa
               
                   
                   
    Biuro
Poszukiwań i Identyfikacji
               
                   
                   
    Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej
               
                   
                   
    Biuro
Edukacji Narodowej
               
                   
                           
    Biuro
Badań Historycznych
               
                   
                           
    Biuro
Nowych Technologii
               
                   
                           
    Biuro
Rzecznika Prasowego
               
                   
                           
    Biuro
Współpracy Międzynarodowej
               
                   
                           
    Wydawnictwo IPN                
                   
                           
    Dyrektor Generalny     Biuro
Budżetu, Finansów i Kadr
         
                 
                           
    Oddziały     Biuro Ochrony          
                 
                           
    Delegatury     Biuro
Administracyjno–Gospodarcze
         
                     
                           
          Biuro Informatyki          
                     
                           
          Biuro Prawne          
                     
                           
                     
do góry