Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Poszukiwani świadkowie zbrodni popełnionych w latach 1942–1944 w związku z funkcjonowaniem obozu pracy przymusowej tzw. Służby Budowlanej (Baudienst) w miejscowości Trablice (pow. radomski, woj. mazowieckie)

S 89/14/Zn  

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie – Delegatura w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich, popełnionych w latach 1942–1944 w związku z funkcjonowaniem obozu pracy przymusowej tzw. Służby Budowlanej (Baudienst), zlokalizowanego w miejscowości Trablice, powiat radomski, woj. mazowieckie, tj. o przestępstwo z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego  (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 z późniejszymi  zmianami).

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż w okresie okupacji niemieckiej na terenie miejscowości Trablice został utworzony obóz, w którym byli osadzani więźniowie zmuszani do świadczenia pracy przy budowie linii kolejowej na trasie Radom–Koluszki. Zarówno wobec więźniów obozu, jak też osób uchylających się od służby oraz rodzin junaków stosowany był policyjny terror (odpowiedzialność zbiorowa w przypadku zbiegostwa, osadzanie w obozach karnych, rozstrzeliwanie uciekinierów).

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni proszone są o listowne, telefoniczne, lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Delegatury.

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Lublinie – Delegatura w Radomiu
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 0 – 48 36 82 404, fax 0 – 48 36 82 405

do góry