Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP we Wrocławiu poszukuje osób pokrzywdzonych lub świadków zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na terenie dawnych powiatów Czortków i Kopyczyńce (woj. tarnopolskie)

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prowadzi śledztwo o sygn. S.25/02/Zi w sprawie dopuszczenia się przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939–1945 na terenie dawnych powiatów: CZORTKÓW i KOPYCZYŃCE, woj. tarnopolskie, zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich w celu wyniszczenia w części polskiej grupy narodowej, tj. o przestępstwa z art. 118 § 1 kk.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o telefoniczny, względnie listowny kontakt z wrocławską Komisją byłych mieszkańców powiatów: CZORTKÓW i KOPYCZYŃCE, pokrzywdzonych opisanymi na wstępie zbrodniami lub mających istotne informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przesłuchano w toku wspomnianego śledztwa. 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu mieści się przy ul. Paprotnej 14, numery telefonów: 071 335 86 80 lub 071 335 86 81.

do góry