Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach poszukuje pokrzywdzonych i świadków zbrodni nazistowskiej popełnionej we Lwowie latem 1943 r.

W oparciu o akta Sądu Grodzkiego w Gliwicach w sprawie o uznanie za zmarłego Tadeusza Sołka, ur. 25 maja 1922 r. we Lwowie, tut. Komisja wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionej latem 1943 r. we Lwowie, polegającą na zabójstwie z użyciem broni palnej kilkudziesięciu osób, w tym Tadeusza Sołka, przez funkcjonariuszy niemieckiej policji porządkowej, z motywów narodowościowych i politycznych.

Wniosek o uznanie za zmarłego w styczniu 1948 r złożyła Maria Sołek, matka w/w, a wynikało z niego, iż Tadeusz Sołek, student II roku Politechniki Lwowskiej, został aresztowany przez Niemców i latem 1943 r. wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami rozstrzelany na placu Krakowskim we Lwowie. Maria Sołek była świadkiem egzekucji, natomiast świadkowie czytali rozlepione w mieści afisze, na których widniało nazwisko Tadeusz Sołek.

Archiwiści IPN odnaleźli w zasobie archiwalnym po b. Głównej Komisji afisz śmierci o następującej treści:

OBWIESZCZENIE!

Za zbrodnię z §§ 1 i 2 rozporządzenia o zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło rozbudowy w Generalnym Gubernatorstwie z 2.10.1943 (Dziennik rozporządzeń Generalnego Gubernatorstwa nr. 82 str. 589) skazani zostali przez Sąd doraźny przy Dowódcy Policji i Bezpieczeństwa dla Okręgu Galicja na karę śmierci:

 1. KUZYSZYS PAWEŁ, z Melni, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 2. KRYWEŃ MICHAŁ, z Melni, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 3. MROCZKOWSKI MICHAŁ, z Danilcza, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 4. BOJKO WŁODZIMIERZ, z Kołokolina, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 5. KRUSZKOWSKA MARIA, zd. BOBEKÓWNA, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów
 6. PIASTUN MICHAŁ, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów,
 7. MAZUR MARIAN, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 8. BAJEWSKI MAREK, z Warszawy, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 9. MICHALSKI WOJCIECH, z Warszawy, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 10. STRZALECKI ANDRZEJ, z Warszawy, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 11. SZUSZKIEWICZ FRANCISZEK, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 12. WOŹNIAK FRANCISZEK, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 13. KANDYRAL RYSZARD, ze Lwowa -Zboiska, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 14. LEWANDOWSKI MIECZYSŁAW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 15. SAWARYN EDWARD, ze Lwowa - Zboiska, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 16. SKĄPSKI KAZIMIERZ, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 17. KOWALCZYK ZDZISŁAW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 18. CHROMY ZBIGNIEW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 19. LOS BRONISŁAW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 20. BALAWENDER JAN, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach i nieuprawnionego posiadania broni,
 21. KRZEMIENIECKI MARIAN, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach i nieuprawnionego posiadania broni,
 22. NAGÓRNY JAN, z Korczowa, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 23. FEDONCZYSZYN BOLESŁAW, ze Lwowa, z powodu przywłaszczenia sobie urzędu i nieuprawnionego posiadania broni,
 24. PALKIEWICZ MARIAN, ze Lwowa, z powodu przywłaszczenia władzy i nieuprawnionego posiadania broni,
 25. FUDALI MARIAN, ze Lwowa, z powodu przywłaszczenia sobie władzy i nieuprawnionego posiadania broni,
 26. SOŁEK TADEUSZ, ze Lwowa, z powodu przywłaszczenia władzy i nieuprawnionego posiadania broni,
 27. SUSZ NASTIA, zd. DIACZENKO, z Rudańców, z powodu ukrywania żydów,
 28. BECKER GRZEGORZ, ze Lwowa, z powodu udzielania pomocy bandom i oporu wobec władzy państwowej,
 29. KONOPACKI BRONISŁAW, z Sądowej Wiszni, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 30. HLINKIN MICHAŁ, ze Lwowa, z powodu nieuprawnionego posiadania broni i oporu wobec władzy państwowej,
 31. STROBNICKI STANISŁAW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 32. BERDAK KAZIMIERZ, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach i nieuprawnionego posiadania broni,
 33. KARMAZYN STANISŁAW, z Huciska Oleskiego, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 34. PARSCHON PIOTR, z Łanów Polskich, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 35. LESZCZYŃSKI MICHAŁ, z Rudy Sieleckiej, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 36. KALINIEWICZ WASYL, z Łanów Polskich, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 37. IRZEK JULIA, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów,
 38. MALAWSKA WIKTORIA zd. WILCZYŃSKA, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów,
 39. ŚLADOWSKA HALINA, zd. KRZEMIENIEWSKA, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów,
 40. JOSEFEK MARIA, zd. SŁOWICZ, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów,
 41. JOSEFEK BRONISŁAW, ze Lwowa, z powodu ukrywania żydów,
 42. STELMASZCZUK JERZY, z Hohołowa, z powodu nieuprawnionego posiadania broni,
 43. HALICKI ROMAN, z Warszawy, z powodu udziału w zakazanych organizacjach i nieuprawnionego posiadania broni,
 44. PUKAS EDWARD, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 45. WNUK EDWARD, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 46. DZIERZEK CZESŁAW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 47. ZIEBA MIECZYSŁAW, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 48. PNIEWSKI HENRYK, z Otwocka, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 49. PURSKI AUGUST, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 50. WOJCIECHOWSKI TADEUSZ, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 51. WOJCIECHOWSKA DANUTA, zd. DOWMOND, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 52. NUSZKOWSKI BERNARD, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 53. WOJCICKI LUDWIK, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 54. GIBALSKA ALEKSANDRA EDWARDA FRANCISZKA, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,
 55. SZAWEL STEFAN, ze Lwowa, z powodu udziału w zakazanych organizacjach,

Na wymienionych pod poz. 1-30 wyrok już wykonano.

Skazanych pod poz. 31-55 zamierza się ułaskawić.

Jeżeliby jednak w najbliższych 3 miesiącach na terytorium miasta Lwowa albo w powiatach Lwów-Powiat i Złoczów popełnione zostały gwałty, zwłaszcza napady na Niemców, przynależnych do państw sprzymierzonych z Wielką Rzeszą Niemiecką albo na pracujących w interesie dzieła rozbudowy w Generalnym Gubernatorstwie nie-Niemców, to, o ile zamierza się ułaskawić i to w taki sposób, że za każdy gwałt na jednym pozostającym pod opieką Wielkiej Rzeszy Niemieckiej zamierzone ułaskawienie nie nastąpi przynajmniej co do 10 skazanych.

Lwów, dnia 14.12.1943.                                                                          

DOWÓDCA SS I POLICJI
w Okręgu Galicja

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni proszeni są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Komisji.

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Katowicach 40-145 Katowice, ul. Józefowska 102
tel. 32 207 02 03, fax 32 207 02 80

do góry