Nawigacja

Видання IPN укр

Poszukiwani świadkowie wydarzeń

OKŚZpNP w Lublinie – Delegatura w Radomiu poszukuje osób posiadających informacje dot. zbrodni nazistowskich popełnionych w związku z funkcjonowaniem obozu pracy przymusowej tzw. Służby Budowlanej w Radomiu, przy ul. Lubelskiej 11

S. 6/16/Zn 

IPN – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie – Delegatura w Radomiu prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni nazistowskich popełnionych w latach 1941–1945 w związku z funkcjonowaniem obozu pracy przymusowej tzw. Służby Budowlanej w Radomiu, przy ul. Lubelskiej 11 – tj. o przestępstwo z art. 1 ust. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego  (Dz. U. z 1946 r. nr 69, poz. 377 z późniejszymi  zmianami).

Z dotychczasowych ustaleń wynika, iż w okresie okupacji niemieckiej w Radomiu, przy ul. Lubelskiej 11, został utworzony obóz (Baudienst), którego organizacja oparta była na przymusie (pobór junaków odbywał się rocznikami). Wobec więźniów,  zmuszanych  do świadczenia różnego rodzaju prac, m.in. przy taborze kolejowym w Radomiu, stosowane były środki represji: fizyczne znęcanie się, osadzanie w karcerze, kierowanie do obozów karnych. Policyjny terror obejmował również osoby uchylające się od tzw. służby budowlanej oraz rodziny junaków (odpowiedzialność zbiorowa w przypadku ucieczki, rozstrzeliwanie uciekinierów).

Świadkowie powyższych zdarzeń, członkowie rodzin ofiar oraz osoby posiadające informacje dotyczące tej zbrodni proszone są o listowne, telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do siedziby tutejszej Delegatury.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie – Delegatura w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel. 0-48 36 82 404, fax 0-48 36 82 405

do góry