Nawigacja

Informacje o działalności IPN

w okresie: 1 lipca 2000 r. – 30 czerwca 2001 r.

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2000 r. - 30 czerwca 2001 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

I. Informacja z wykonania budżetu

1. Ogólna charakterystyka
2. Realizacja budżetu w roku 2000
3. Realizacja budżetu w roku 2001
4. Inwestycje

II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2. Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone w poszczególnych Oddziałowych Komisjach Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
3. Ekspertyzy i opracowania
4. Ustalenie miejsc grzebania ofiar aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956

III. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

1. Prace związane z przejmowaniem akt
2. Opracowywanie przejętego zasobu
3. Wnioski o udostępnienie dokumentów
4. Udostępnianie przejętego zasobu/zapytanie o status pokrzywdzonego

IV. Biuro Edukacji Publicznej

1. Działalność naukowo-badawcza Instytutu Pamięci Narodowej
2. Konferencje i sesje naukowe o charakterze ogólnopolskim
3. Projekty lokalne
4. Indywidualna działalność naukowo-badawcza pracowników BEP
5. Działania popularyzatorskie i edukacyjne
6. Wystawy edukacyjne
7. Muzea partnerami w działaniach edukacyjnych BEP
8. Współpraca z mediami
9. Działalność wydawnicza BEP

Załącznik nr 1
Spis konferencji naukowych zorganizowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN

Załącznik nr 2
Spis publikacji pracowników naukowych Biura Edukacji Publicznej IPN

Załącznik nr 3
Wystawy organizowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w I półroczu 2001

Wprowadzenie

Informacja z wykonania budżetu

II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

III. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

IV. Biuro Edukacji Publicznej

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

do góry