Nawigacja

Informacje o działalności IPN

w okresie: 1 lipca 2001 r. – 30 czerwca 2002 r.

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2001 r. - 30 czerwca 2002 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

I. Informacja z wykonania budżetu

Ogólna charakterystyka
Realizacja budżetu IPN w 2001 r.
Realizacja budżetu IPN w I połowie 2002 r.
Inwestycje
Załącznik nr 1. Wykonanie wydatków w 2001 r. wg klasyfikacji budżetowej

II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez poszczególne Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddziałowej Komisji w Białymstoku
Oddziałowej Komisji w Gdańsku
Oddziałowe Komisji w Katowicach
Oddziałowej Komisji w Krakowie
Oddziałowej Komisji w Lublinie
Oddziałowej Komisji w Łodzi
Oddziałowej Komisji w Poznaniu
Oddziałowej Komisji w Rzeszowie
Oddziałowej Komisji w Warszawie
Oddziałowej Komisji we Wrocławiu

Ekspertyzy i opracowania
Inne formy realizowania ustawowych zadań Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Załącznik nr 1. Wnioski o pomoc prawną nadesłane w okresie sprawozdawczym do Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez zagraniczne organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne instytucje zajmujące się problematyką ścigania zbrodni nazistowskich
Załącznik nr 2. Wystąpienia Głównej i Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do organów wymiaru sprawiedliwości innych państw oraz polskich placówek dyplomatycznych

III. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Gromadzenie i opracowywanie
Udostępnianie zasobu archiwalnego
Ewidencja i informacja
Magazyny, reprografia, konserwacja

IV. Biuro Edukacji Publicznej

Działalność naukowo-badawcza BEP
Konferencje oraz sesje naukowe i popularno-naukowe
Indywidualna działalność naukowa pracowników BEP
Działania popularyzatorskie i edukacyjne
Działalność wydawnicza BEP
Działalność naukowo-badawcza Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej

Oddziałowe Biuro w Białymstoku
Oddziałowe Biuro w Gdańsku
Oddziałowe Biuro w Katowicach
Oddziałowe Biuro w Krakowie
Oddziałowe Biuro Lublinie
Oddziałowe Biuro w Łodzi
Oddziałowe Biuro w Poznaniu
Oddziałowe Biuro w Rzeszowie
Oddziałowe Biuro w Warszawie
Oddziałowe Biuro we Wrocławiu

Załącznik nr 1: Spis konferencji i sesji naukowych zorganizowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN
Załącznik nr 2: Spis publikacji pracowników naukowych BEP
Załącznik nr 3: Wystawy zorganizowane przez BEP
Załącznik nr 4: Konkursy historyczne i zbliżone formy pracy z młodzieżą organizowane przez BEP IPN w latach 2001–2002

V. Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Adresy Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej

Suplement – Działalność oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej

do góry