Nawigacja

Informacje o działalności IPN

w okresie 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.


Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2008 r. – 31 grudnia 2008 r.


 
SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
Część I – Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2. Współpraca międzynarodowa Instytutu Pamięci Narodowej
 
3. Działalność informacyjna
 
4. Główna Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

4.1. Wydział Nadzoru nad Śledztwami
4.2. Statystyka
 
5. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
5.1. Ewidencja
5.1.1. Wydział Ewidencji
5.1.2. Referaty/Sekcje Ewidencji
5.1.3. Ewidencja – dane statystyczne
5.2. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów
5.2.1. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
5.2.2. Referaty/Sekcje Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
5.2.3. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów – dane statystyczne
5.3. Udostępnianie i informacja naukowa
5.3.1. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej
5.3.2. Referaty/Sekcje Udostępniania i Informacji Naukowej
5.3.3. Udostępnianie i informacja naukowa – dane statystyczne
5.4. Obsługa bieżąca
5.4.1. Obsługa bieżąca – dane statystyczne
5.5. Badania archiwalne i edycja źródeł
5.5.1. Opracowanie monograficznych wydawnictw źródłowych
5.5.2. Redakcja czasopisma „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”
5.5.3. Prace nad przygotowaniem „Informatora o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej”
5.5.4. Współpraca archiwalno-historyczna z archiwum SB Ukrainy
5.5.5. Współpraca archiwalno-historyczna z archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
5.5.6. Współpraca edytorska z jednostkami terenowymi BUiAD
5.5.7. Inne projekty wydawnicze
5.5.8. Indywidualne prace naukowe
5.6. Działalność naukowa i popularyzatorska
5.7. Współpraca międzynarodowa
5.8. Współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi
 
6. Biuro Edukacji Publicznej
6.1. Wydział Badań Naukowych, Ekspertyz, Dokumentacji i Zbiorów Bibliotecznych
6.1.1. Działalność naukowo-badawcza
6.2. Wydział Wystaw i Edukacji Historycznej
6.2.1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne BEP IPN
6.2.2. Działania wystawiennicze, współpraca z mediami
6.3. Wydział Wydawnictw

7. Biuro Lustracyjne
7.1. Wydział Ewidencji oraz Przygotowywania i Publikowania Katalogów
7.1.1. Sekcja Ewidencji i Sygnalizowania Biura Lustracyjnego
7.1.2. Sekcja Przygotowywania i Publikowania Katalogów
7.2. Wydział Przygotowywania i Postępowań Lustracyjnych
 
8. Administracja
8.1. Biuro Organizacyjne
8.2. Biuro Prawne
8.3. Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej
8.4. Biuro Zamówień Publicznych, Mienia i Inwestycji
8.5. Gospodarstwo Pomocnicze IPN
 
9. Budżet

9.1. Wykonanie dochodów budżetowych
9.2. Wykonanie wydatków budżetowych
9.2.1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej
9.2.2. Dotacje
9.2.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
9.2.4. Wydatki bieżące
9.2.5. Wydatki majątkowe
9.3. Zatrudnienie

Część II – Aneks do Informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJE O WYBRANYCH ŚLEDZTWACH PROWADZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁOWYCH KOMISJACH

1. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
2. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
3. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
4. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
5. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
6. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
7. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
8. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
9. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
10. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
11. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIK nr 2 WYDAWNICTWA
ZAŁĄCZNIK nr 3 PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW IPN
ZAŁĄCZNIK nr 4 KONFERENCJE, SESJE NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE
ZAŁĄCZNIK nr 5 WYSTAWY
ZAŁĄCZNIK nr 6 SPOTKANIA KLUBÓW IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” W ROKU 2008
 

do góry