Nawigacja

Видання IPN укр

Polsko-Ukraińskie Forum Historyków

V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017

  • V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017. Fot. Dorota Lewsza/IPN
    V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017. Fot. Dorota Lewsza/IPN
  • V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017. Fot. Dorota Lewsza/IPN
    V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017. Fot. Dorota Lewsza/IPN
  • V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017. Fot. Dorota Lewsza/IPN
    V Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Czerkasy (Ukraina), 19–22 października 2017. Fot. Dorota Lewsza/IPN

W dniach 19-21 października w Czerkasach na Ukrainie odbyły się V obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków. Tym razem uczestnicy spotkania omówili zagadnienia, dotyczące Chełmszczyzny/Wschodniej Lubelszczyzny w latach 1942-1944. Referat na temat „Chełmszczyzna/Wschodnia Lubelszczyzna w roku 1942” od strony polskiej wygłosił prof. Igor Hałagida, p.o. naczelnika Oddziałowgo Biura Badań Historycznych w Gdańsku, zaś od strony ukraińskiej prof. Jurij Makar, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fedkowycza.

Myrosław Iwanyk, ukraiński badacz z Toronto i dr Mariusz Zajączkowski z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Lublinie zaprezentowali referaty obejmujące kwestię Chełmszczyzny/Wschodniej Lubelszczyzny w roku 1944.

Wystąpienie Prof. Mirosława Szumiło, Dyrektora Biura Badań Historycznych IPN stanowiło próbę podsumowania tematyki, odnośnie relacji polsko-ukraińskich na Chełmszczyznie/Wschodniej Lubelszczyznie w latach 1942-1944.

Podczas najbliższych obrad Forum, które odbędą się w marcu 2018 r. w Polsce, przedyskutowana zostanie problematyka, dotycząca Polaków i Ukraińców w Galicji Wschodniej w latach 1943-1945.

W związku różnicami w ocenie wydarzeń z marca 1939 roku uczestnicy Forum zdecydowali, że w trakcie  spotkania jesienią 2018 roku zostanie poruszona kwestia Ukrainy Karpackiej/Rusi Zakarpackiej i stosunków polsko-ukraińskich w 1939 roku. 

do góry