Nawigacja

Видання IPN укр

Polsko-Ukraińskie Forum Historyków

IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017

  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017 IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017 IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017 IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–29 marca 2017
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–30 marca 2017 IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–30 marca 2017
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–30 marca 2017 IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków, 27–30 marca 2017
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków
  • IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków IV Polsko-Ukraińskie Forum Historyków – Kraków
  • Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma wraz z prof. Jurijem Szapowałem zapalają znicze na grobie tragicznie zmarłego prezesa IPN prof. Janusza Kurtyki Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma wraz z prof. Jurijem Szapowałem zapalają znicze na grobie tragicznie zmarłego prezesa IPN prof. Janusza Kurtyki
  • Prof. Jurij Szapował i dr Mateusz Szpytma przy grobie śp. Janusza Kurtyki Prof. Jurij Szapował i dr Mateusz Szpytma przy grobie śp. Janusza Kurtyki

W dniach 27–29 marca 2017 roku odbyło się czwarte spotkanie Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, działającego od patronatem Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. W obradach uczestniczyli przedstawiciele władz IPN: dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN oraz dr hab. Mirosław Szumiło, dyrektor Biura Badań Historycznych. Z członkami Forum spotkał się również dr Jarosław Szarek, prezes IPN, który wyraził potrzebę poruszania trudnych tematów z dziejów wspólnej, polsko-ukraińskiej historii, mimo istniejących różnic i rozbieżności w ocenie przeszłości. Dr Wołodymyr Wiatrowycz, prezes ukraińskiego IPN podkreślił, że niezwykle istotnym czynnikiem jest wola obu stron do organizacji spotkań i kontynuacji dyskusji historycznej.  

Podczas wcześniejszych spotkań członkowie Forum dyskutowali o zbrodni wołyńskiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością polskiego i ukraińskiego podziemia na terenach współczesnej Zachodniej Ukrainy w latach II wojny światowej. Historycy dokonali również przeglądu polskich badań dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1947, a także omówili inwentarz problemów wspólnej historii XX wieku.

W skład powołanego w 2015 roku Forum wchodzi po sześciu historyków, autorytetów i specjalistów w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich. członkami Forum ze strony polskiej są: prof. Grzegorz Hryciuk, prof. Grzegorz Mazur, prof. Grzegorz Motyka, prof. Jan Pisuliński, prof. Waldemar Rezmer, dr Mariusz Zajączkowski, sekretarz – dr Dorota Lewsza. Ze strony ukraińskiej w obradach Forum uczestniczą: prof. Jurij Szapował, prof. Iwan Patrylak, prof. Ihor Iliuszyn, prof. Łeonid Zaszkilniak, prof. Bohdan Hudź, dr Wołodymyr Wiatrowycz, sekretarz – dr Ołena Gumeniuk. 

Spotkania reprezentantów obu państw odbywają się  na przemian w Polsce i na Ukrainie. Największe różnice w stanowiskach stron ujawniły dotąd dyskusje na temat zbrodni wołyńskiej, które odbywały się w ub. roku w Kijowie.

– Strona polska uważa, że było to ludobójstwo, strona ukraińska ma inne podejście, ale dyskutujemy na te tematy, spieramy się w otwarty sposób i jestem zbudowany atmosferą naszych rozmów – mówił wiceprezes IPN Mateusz Szpytma na konferencji prasowej w październiku 2016 r. 

Witając uczestników obecnej debaty, władze obu Instytutów wyraziły zadowolenie z powodu kontynuacji rozmów na temat wspólnych, często trudnych i tragicznych momentów polsko-ukraińskiej historii. Jest to tym bardziej cenne, że rozbieżności w ocenie przeszłości są bardzo duże.

Tematami wiodącymi obrad były kwestia polska w programie i ideologii ukraińskiego podziemia oraz kwestia ukraińska w programie i ideologii polskiego podziemia. Na każdy ze wskazanych tematów wygłoszone zostały dwa referaty: jeden przez historyka polskiego, a drugi przez ukraińskiego. Referentami byli prof. Grzegorz Mazur, dr Wołodymyr Wiatrowycz, dr Mariusz Zajączkowski i prof. Łeonid Zaszkilniak.

Następne spotkanie Forum zaplanowano na październik 2017 roku na Ukrainie. Poruszona zostanie wówczas tematyka dotycząca wydarzeń na Chełmszczyźnie w latach 1942–1944.

W czasie spotkania w Krakowie wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma wraz z prof. Jurijem Szapowałem, przewodniczącym Forum ze strony ukraińskiej, odwiedzili Cmentarz Rakowicki, gdzie zapalili znicze na grobie śp. prof. Janusza Kurtyki.

do góry