Nawigacja

Видання IPN укр

Polsko-Ukraińskie Forum Historyków

  • Obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków w Warszawie
    Obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków w Warszawie
  • Cmentarz w Palmirach. Od lewej: prof. Waldemar Rezmer, dr Wołodymyr Wiatrowycz, prof. Jurij Szapował, prof. Grzegorz Mazur, dr Mariusz Zajączkowski, dr Ołeksandr Zinczenko, dr Andrzej Zawistowski, prof. Iwan Patrylak
    Cmentarz w Palmirach. Od lewej: prof. Waldemar Rezmer, dr Wołodymyr Wiatrowycz, prof. Jurij Szapował, prof. Grzegorz Mazur, dr Mariusz Zajączkowski, dr Ołeksandr Zinczenko, dr Andrzej Zawistowski, prof. Iwan Patrylak

W Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków – 14–15 marca 2016

W dniach 14–15 marca 2016 odbyło się drugie posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków. Obrady w Warszawie poświęcone były zagadnieniom związanym z działalnością polskiego i ukraińskiego podziemia na terenach współczesnej Zachodniej Ukrainy w latach drugiej wojny światowej. Jako referenci wystąpili prof. Grzegorz Mazur i prof. Ihor Iliuszyn oraz prof. Iwan Patrylak i prof. Grzegorz Motyka.

Przedstawiciele Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej przekazali polskim historykom kopie 10 tomów z Archiwum SBU, które dotyczą polskiego cichociemnego z lat 40. – Wacława Kopisty. Materiały te zostały ostatnio odnalezione przez pracowników UIPN. Miało to miejsce po tym, jak na Ukrainie odłożono ustanowienie tablicy, jaką miał być upamiętniony Wacław Kopisto. Goście z Ukrainy zadeklarowali, że przekazanie dokumentów to gest, który służy otwartości, wzajemnemu szacunkowi i naukowej rzetelności w polsko-ukraińskim dialogu dotyczącym przeszłości.

Z polskiej strony w posiedzeniu udział wzięli: prof. Grzegorz Hryciuk, prof. Grzegorz Mazur, prof. Grzegorz Motyka, prof. Jan Pisuliński, prof. Waldemar Rezmer, dr Mariusz Zajączkowski, sekretarz – dr Dorota Lewsza. Podczas posiedzenia był obecny również dyrektor Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Krzysztof Persak.

Ze strony ukraińskiej w obradach Forum uczestniczyli: prof. Jurij Szapował, prof. Iwan Patrylak, prof. Ihor Iliuszyn, prof. Łeonid Zaszkilniak, prof. Bohdan Hudź, dr Wołodymyr Wiatrowycz, sekretarz – dr Ołena Humeniuk. W obradach udział wziął także radca szefa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej dr Ołeksandr Zinczenko. 

Następne posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków zaplanowano na październik 2016 roku na Ukrainie.

Współorganizatorami Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków są Instytuty Pamięci Narodowej – polski i ukraiński. Z inicjatywy instytutów w ubiegłym roku po długoletniej przerwie odnowiono dialog ukraińskich i polskich historyków, dotyczący trudnych kwestii wspólnej przeszłości.

Foto: Krzysztof Persak

do góry