Nawigacja

Видання IPN укр

Polsko-Ukraińskie Forum Historyków

Pierwsze obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków – Kijów, 2–4 listopada 2015

  • Forum-Kijow
    Forum-Kijow

Pierwsze obrady Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków – Kijów, 2–4 listopada 2015

Po siedmioletniej przerwie Instytut Pamięci Narodowej i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wznowiły dialog historyczny. Inauguracyjne posiedzenie Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków odbyło się w  Kijowie w dniach 2–4 listopada 2015 roku. Podczas spotkania omówiono kwestie organizacyjne dotyczące pracy Forum, wyznaczono główne kierunki oraz skonkretyzowano tematy pracy Forum na 2016 rok. Historycy uzgodnili liczbę uczestników Forum (12 osób), zatwierdzili przewodniczących grupy polskiej i ukraińskiej, którymi zostali profesor Jurij Szapował i profesor Waldemar Rezmer oraz ustalili daty następnych posiedzeń Forum. Przyjęto, że zasadniczy zakres chronologiczny prac Forum obejmuje lata 1939–1947.

Ze strony polskiej w obradach uczestniczyli: prof. Grzegorz Hryciuk, prof. Grzegorz Mazur, prof. Grzegorz Motyka, prof. Jan Pisuliński, prof. Waldemar Rezmer, dr Mariusz Zajączkowski oraz Sekretarz – dr Dorota Lewsza. W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele IPN: Zastępca Prezesa dr Paweł Ukielski i Dyrektor Biura Prezesa dr Krzysztof Persak.

W skład grupy ukraińskiej weszli: prof. Iwan Patrylak, prof. Ihor Iliuszyn, prof. Łeonid Zaszkilniak, prof. Bohdan Hudź, Dyrektor UIPN – dr Wołodymyr Wiatrowycz, prof. Jurij Szapował oraz Sekretarz – dr Ołena Humeniuk. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Alina Szpak i Ołeksandr Zinczenko – przedstawiciele UIPN.

Posiedzenia forum będą odbywały się dwa razy w roku, na przemian, w Polsce i na Ukrainie. W trakcie każdego spotkania omawiane będą 2 tematy, przygotowywane przez członków strony polskiej i ukraińskiej. Efekty spotkań (referaty i przebieg dyskusji) będą publikowane na stronach internetowych obu Instytutów i w specjalnej corocznej publikacji.

W trakcie pierwszego spotkania Forum, 4 listopada 2015 roku, zaprezentowane zostały dwa referaty: „Przegląd polskich badań dotyczących stosunków polsko-ukraińskich w latach 1939–1947” (prelegent prof. Jan Pisuliński) oraz „Inwentarz problemów wspólnej historii XX wieku” (prelegent prof. Łeonid Zaszkilniak). Terminy kolejnych posiedzeń ustalono na marzec i październik 2016 roku.

do góry