Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja ONLINE „A jednak kolej! Wojenny i powojenny przełom (1944–1946)” – 17 listopada 2020

Zapraszamy do udziału w trzeciej już konferencji z cyklu „A jednak kolej!”, która odbędzie się ONLINE w dniu 17 listopada 2020 r. z wykorzystaniem programu MS Teams. Organizatorami konferencji są Muzeum Historyczne w Lubinie, Uniwersytet Wrocławski, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz Muzeum w Chorzowie. Chętnych do biernego udziału w obradach zapraszamy do wysłania maila do Muzeum w Chorzowie (muzeumzapisy@gmail.com).

Wraz z powołaniem PWKN w lipcu 1944 r. rozpoczął pracę Resort Komunikacji, Poczt i Telegrafu, zastąpiony w grudniu przez Ministerstwo Komunikacji odwołujące się do zakresu działania określonego jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Na terenach przejmowanych przez władze polskie sukcesywnie obejmowano sieć kolejową i pozostałą infrastrukturę transportową. Nie była ona taka sama jak przed rozpoczęciem działań zbrojnych. Z jednej strony należy wspomnieć tu o inwestycjach okupanta, z drugiej – o znacznych zniszczeniach frontowych, celowych dewastacjach, planowych rozbiórkach i wywózkach dokonywanych przez służby sowieckie. Części strat nie udało się już odrobić, ale też skala i tempo ich późniejszej odbudowy lub przebudowy pozostają nie dość jeszcze rozpoznane. Znaczne straty odnotowano m.in. na Dolnym Śląsku, Mazurach i Pomorzu, których poniemiecka tkanka wymagała dodatkowo integracji z resztą kraju. Polska kolej znalazła się niewątpliwie w trudnym położeniu, stanowiła zarazem kluczowe (strategiczne) ogniwo wszelkich działań. Lata 1944–1945 przyniosły wszak zmagania wojenne i przemieszczenia wielkich mas wojska, jednocześnie kolejne fale migracyjne, które zaowocowały znacznymi przesunięciami ludności, w tym polskich i niemieckich kolejarzy jako grupy zawodowej. Warto zarazem zwrócić uwagę na kwestie prawne, uruchomienie procesu nacjonalizacji prywatnych lub prywatno-samorządowych przedsiębiorstw transportowych. Lata 1944–1946 można generalnie uznać za przełomowe dla funkcjonowania kolei w Polsce w XX w., ale czy była ona wyjątkiem w ówczesnej Europie?

W obrębie wskazanego tematu mieszczą się m.in. następujące zagadnienia:

– kolej w działaniach zbrojnych 1944–1945;

– rozkład niemieckiej administracji kolejowej 1944–1945;

– zniszczenia sieci transportowej w wyniku działań zbrojnych oraz „trofiejnych batalionów”;

– funkcjonowanie szerokiego toru w latach 1944–1947: zasięg i wykorzystanie;

– funkcjonowanie polskiej i radzieckiej administracji kolejowej 1944–1946;

– kolej i przesunięcia ludności cywilnej 1945–1946;

– doświadczenia i warunki życia kolejarzy 1944–1946;

– polityka organów państwa wobec kolei i innych środków transportu 1944–1946;

– odbudowa, przebudowa i plany inwestycyjne 1944–1946;

– sytuacja kolei prywatnych i ich „nacjonalizacja” 1944–1946;

– przewozy osób i towarów (w tym taryfy) 1944–1946;

– doświadczenia transportowe innych narodów i państw.

 

Zakładamy prezentację wyników badań odnoszących się do spraw lokalnych, regionalnych, krajowych i – szerzej – europejskich. Organizatorom zależy na tym, aby prezentowane tematy oparte były na badaniach źródłowych i uwzględniały obecny stan badań.

 

Zgłoszenia z krótkimi abstraktami prosimy nadsyłać do 1 września 2020 r. na następujące adresy organizatorów:

 

dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr: tomasz.przerwa@uwr.edu.pl

dr Dawid Keller: d.keller@muzeum.chorzow.pl

dr Bartosz Kruk: Bartosz.Kruk@ipn.gov.pl

  • Fragment mapy sieci kolejowej z 1949 roku
  • Urzędowy Rozkład Jazdy Pociągów 1946
  • Urzędowy Rozkład Jazdy Pociągów 1946
  • Pocztówka niemiecka z wizerunkiem stacji w Radkowie z przedrukowaną nazwą obowiązującą w 1945 roku
  • Manewry na stacji kolejki wąskotorowej na pl. Staszica we Wrocławiu w 1945 roku
do góry