Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

[ODWOŁANA] Ogólnopolska konferencja naukowa „Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski” – Częstochowa, 27–28 października 2020

 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski” – Częstochowa, 31 marca – 1 kwietnia 2020

 

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Instytut Prymasa Wyszyńskiego i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski”.

Obrady odbęą się w dniach 27–28 października 2020 roku w Częstochowie (Jasna Góra i Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Kardynała Wyszyńskiego 12).

Konferencja odbywa się pod patronatem Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, jest przedstawienie w szerokim kontekście historycznym funkcjonowania Episkopatu Polski w okresie prymasostwa kard. Stefana Wyszyńskiego. Referenci i świadkowie historii omówią relacje Prymasa Tysiąclecia z najważniejszymi polskimi biskupami oraz nakreślą model jego przywództwa w Episkopacie w trudnym okresie komunistycznej dyktatury. W wystąpieniach konferencyjnych omówione zostaną także wybrane struktury wewnętrzne Episkopatu Polski takie jak Komisja Duszpasterska czy Komisja Maryjna.

 

 

PROGRAM

27 października 2020 (wtorek)

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie

g. 9.45  Otwarcie konferencji:

Abp dr Stanisław Gądecki przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Abp dr Wacław Depo, metropolita częstochowski
Bp prof. dr hab. Jan Kopiec
Dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej
Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego
Agnieszka Kołodyńska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Sesja I: g. 10.00–11.30

Prowadzenie: dr hab. Paweł Skibiński

 • 10.0010.20
  Bp. prof. dr hab. Jan Kopiec, Wpływ prymasa Stefana Wyszyńskiego na nominacje biskupie
 • 10.2010.40
  Dr hab. Rafał Łatka (BBH IPN, IDMN), Model przywództwa prymasa Stefana Wyszyńskiego w Episkopacie Polski
 • 10.4011.00
  Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW, IDMN), Elita narodu- biskupi w PRL

11.00-11.30 Panel dyskusyjny

11.30-11.50 Przerwa na kawę

Sesja II: g. 11.50–13.20

Prowadzenie: dr hab. Rafał Łatka

 • 11.50–12.10
  Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (UWr), Episkopat polski i nominacja bp. Stefana Wyszyńskiego na prymasa Polski
 • 12.10–12.30
  Beata Mackiewicz (Instytut Prymasowski), Kontakty prymasa Wyszyńskiego w czasie uwięzienia
 • 12.30–12.50
  Dr hab. Michał Białkowski prof. UMK, Prymas Stefan Wyszyński i Episkopat Polski w okresie Soboru Watykańskiego II

12.50–13.20 Panel dyskusyjny

13.20–15.00 Przerwa

 

Sesja III: g. 15.00–17.00

Prowadzenie: prof. dr hab. Jan Żaryn

 • 15.00–15.20
  Dr hab. Paweł Skibiński (UW, IDMN), Komisje Episkopatu w okresie prymasostwa kard. Stefana Wyszyńskiego
 • 15.20–15.40
  Ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski (PWT we Wrocławiu), Komisja Duszpasterska Episkopatu Polski w okresie posługi kard. Stefana Wyszyńskiego
 • 15.40–16.00
  Abp Wacław Depo, Komisja Maryjna w okresie posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego
 • 16.00–16.20
  O. dr Józef Płatek OSPPE, Relacje Episkopatu Polski z Jasną Górą- wspomnienie świadka

16.20–17.00 Panel dyskusyjny

17.00 – Zakończenie I dnia konferencji

 

28 października 2020 (środa)

 

Jasna Góra, kaplica Matki Bożej

g. 7.30  MSZA ŚWIĘTA z homilią – Abp Wacław Depo

 

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie

Panel z udziałem świadków 9.00–10.30:

Anna Rastawicka, Krystyna Szajer, Stanisława Nowicka
Prowadzenie: ks. dr hab. Dominik Zamiatała, dr hab. Rafał Łatka

Sesja I: g. 10.40–11.50

Prowadzenie: ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL

 • 10.40–11.00
  Ks. dr A. Poniński (diecezja włocławska), Relacje prymasa jako metropolity z sufraganami na przykładzie biskupów włocławskich
 • 11.00–11.20
  Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Prymas Stefan Wyszyński i administratorzy apostolscy i biskupi na Ziemiach Zachodnich i Północnych

11.20–11.50 Panel dyskusyjny

11.50–13.10 Przerwa

 

Sesja II g. 13.10–15.30

Prowadzenie ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW

 • 13.10–13.30
  Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, IPN), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami krakowskimi
 • 13.30–13.50
  Dr hab. Elżbieta Wojcieszyk (IPN Poznań), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami poznańskimi
 • 13.50–14.10
  Ks. bp. dr hab. Mariusz Leszczyński (diecezja zamojsko-lubaczowska), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami lubelskimi
 • 14.10–14.30
  Dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW (IPN Katowice) Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z biskupami śląskimi
 • 14.30–14.50
  Ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (UPJPII), Relacje prymasa Stefana Wyszyńskiego z bp. Ignacym Tokarczukiem

14.50–15.30 Panel dyskusyjny

15.30–16.00 Przerwa na kawę

 

Sesja III: g. 16.00–17.30 

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Józef Wołczański

 • 16.00–16.20
  Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK, Nadzwyczajna Komisja Episkopatu Polski ds. Budownictwa Kościołów w okresie prymasa Stefana Wyszyńskiego
 • 16.20–16.40
  Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak prof. KUL, Komisja ds. KUL Episkopatu Polski w okresie posługi prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego
 • 16.40–17.00
  Ks. prof. dr hab. Józef Szymański, Prymas Stefan Wyszyński a duszpasterstwo emigracyjne

17.00–17.30 Panel dyskusyjny

17.30 – Zakończenie konferencji

 

do góry