Nawigacja

Konferencje naukowe

O Niepodległą – kierunek północno-wschodni – 1920 – Drozdowo, 2–3 sierpnia 2020

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Łomży zapraszają do udziału w konferencji naukowej:

O Niepodległą – kierunek północno-wschodni – 1920

Drozdowo, 2–3 sierpnia 2020

Kontynuując obchody rocznicowe stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w które wpisywała się ubiegłoroczna konferencja IPN pt. „Ku niepodległości – kierunek północno-wschodni – 1918–1923”, IPN Oddział w Białymstoku oraz Starostwo Powiatowe w Łomży mają zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie naukowe poświęcone tematyce wojny Polski z Rosją Sowiecką. Tym razem chcielibyśmy pochylić się nad wydarzeniami jakie rozegrały się na ziemiach północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej od wiosny 1920 r. (ofensywa bolszewicka) do jesieni tr. (zawieszenie broni), a przede wszystkim nad ludźmi, którzy sto lat temu odegrali szczególną rolę w obronie Ojczyzny i zniweczyli bolszewickie plany „eksportu rewolucji” na zachód. Organizatorom zależy na ukazaniu nie tylko zbrojnych i politycznych działań w zmaganiach o Niepodległą i kształt jej wschodniej granicy, ale także aspektów społecznych i gospodarczych w lokalnej perspektywie, które wiązały się z trwającym konfliktem. Kierunek północno-wschodni, w kontekście terytorialnych ram konferencji, stanowią zarówno województwo białostockie II Rzeczypospolitej, powołane do życia w 1919 r., jak i ziemie podległe w latach 1919–1920 Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich.

 

Przykładowe obszary tematyczne:

 • północny teatr działań wojennych
 • jeńcy polscy i jeńcy sowieccy
 • życie polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze w obliczu wojny
 • Polacy i inne narodowości wobec wojny
 • komuniści polscy a wojna
 • polityka komunistów na zajętych terenach
 • Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski w Białymstoku
 • agitacja komunistyczna
 • konsekwencje społeczne i gospodarcze wojny
 • wojna w lokalnej prasie i inne źródła do dziejów konfliktu
 • Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych

Konferencja odbędzie się w gościnnych progach Muzeum Przyrody w Drozdowie, którego siedzibą są pomieszczenia dawnego dworu Lutosławskich, i które, poza działalnością muzealniczą związaną z ochroną dziedzictwa przyrodniczego Ziemi Łomżyńskiej, dba również o pamięć o lokalnym ziemiaństwie.

Organizatorzy nie pobierają od uczestników opłaty konferencyjnej, zapewniają wyżywienie oraz noclegi podczas konferencji. Planowane jest wydanie tomu pokonferencyjnego – termin nadsyłania tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN: 31 grudnia 2020 r.

Zgłoszenia (załącznik nr 1) i zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2) prosimy przesłać do 10 kwietnia 2020 r. na adres: diana.maksimiuk@ipn.gov.pl. Informacja o akceptacji wystąpienia zostanie podana do końca kwietnia 2020 r. 

Informacje stanowiące dane osobowe podlegać będą ochronie stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE powoływanego dalej jako „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. poz. 1000 ).

Osoby zgłaszające się do udziału w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez IPN Oddział w Białymstoku danych osobowych w celach kontaktowych oraz wyrażają zgodę na publikację wizerunku w celu zamieszczenia relacji z konferencji na stronach internetowych organizatora, w mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych. Treść zgody stanowi załącznik nr 2 do call for papers. Organizator konferencji realizuje obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO poprzez zamieszczenie na stronie internetowej call for papers  wraz z załączoną klauzulą informacyjną w brzmieniu określonym w załączniku nr 3.

do góry