Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

[PRZESUNIĘTA NA PAŹDZIERNIK 2020] Ogólnopolska konferencja naukowa „Czy porozumienie z 14 kwietnia 1950 r. miało sens? Refleksja historyczna wokół »Porozumienia« Episkopatu Polski z rządem Polski »ludowej«. W 70. rocznicę” – Warszawa 14 kwietnia 2020

 • Plakat konferencji „Czy porozumienie z 14 kwietnia 1950 r. miało sens? Refleksja historyczna wokół »Porozumienia« Episkopatu Polski z rządem Polski »ludowej«. W 70 rocznicę” – Warszawa 14 kwietnia 2020

 

UWAGA: Konferencja została przesunięta na październik 2020 r.

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukoąj „Czy porozumienie z 14 kwietnia 1950 r. miało sens? Refleksja historyczna wokół »Porozumienia« Episkopatu Polski z rządem Polski »ludowej«. W 70. rocznicę”, która odbędzie się 14 kwietnia 2020 r. w Warszawie.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, jest przedstawienie w szerokim kontekście historycznym zawarcia „Porozumienia” z 14 kwietnia 1950 r. przez Episkopat Polski i rząd Polski „ludowej”. Miało ono regulować stosunki wzajemne między Kościołem a państwem komunistycznym. W referatach zaprezentowanych w czasie sesji naukowej omówione zostanie podejście do tego wydarzenia najważniejszych polskich biskupów oraz władz Polski „ludowej”.

 

PROGRAM

Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia IPN, 
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/29

Otwarcie konferencji: 10.00–10.20
Dr Jarosław Szarek, prezes IPN 

 

Panel I: 10.20–12.30
 • 10.20–10.40
  Dr Rafał Łatka (BBH IPN),
  Prymas Stefan Wyszyński wobec „Porozumienia”
 • 10.40–11.00
  Ks. dr. Maciej Smoliński,
  Biskup Zygmunt Choromański wobec „Porozumienia”
 • 11.00–11.20
  Dr hab. Leszek Zygner prof. PUZ w Ciechanowie,
  Biskup Tadeusz Paweł Zakrzewski wobec „Porozumienia”
 • 11.20–11.40
  Ewelina Ślązak (IPN Łódz, UŁ),
  Biskup Michał Klepacz wobec „Porozumienia”
 • 11.40–12.00
  Dr hab. Paweł Skibiński prof. UW,
  Stolica Apostolska wobec „Porozumienia”

12.00–12.30  dyskusja

12.30–13.30  przerwa

Panel II: 13.30–15.20
 • 13.30–13.50
  Prof. dr hab. Jan Żaryn (UKSW),
  ładze Polski „ludowej” wobec zawarcia „Porozumienia”
 • 13.50–14.10
  Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW,
  Zakony męskie wobec „Porozumienia”
 • 14.10–14.30
  Dr hab. Agata Mirek prof. KUL,
  Zakony żeńskie wobec „Porozumienia”
 • 14.30–14.50
  Dr hab. Konrad Białecki prof. UAM (IPN Poznań),
  Kościoły mniejszościowe wobec „Porozumienia”

14.50–15.20 dyskusja

15.20–15.40 przerwa na kawę

Panel III: 15.40–17.30
 • 15.40–16.00
  Prof. dr hab. Jerzy Pietrzak (Uniwersytet Wrocławski), 
  Kardynał August Hlond wobec rozmów z komunistami
 • 16.00–16.20
  Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII, Kolegium IPN),
  Kardynał Adam Stefan Sapieha wobec koncepcji zawarcia porozumienia z władzami komunistycznymi
 • 16.20–16.40
  Dr hab. Ryszard Gryz prof. UJK, Stanowisko biskupa Czesława Kaczmarka w kwestii regulacji stosunków z komunistycznym rządem (1949–1951)
 • 16.40–17.00
  Dr Bartłomiej Noszczak (IPN Warszawa),
  „Porozumienie” w polityce wyznaniowej władz komunistycznych w latach 1950–1953

17.00–17.30  dyskusja

17.30–17.45  przerwa na kawę

17.45–19.15  dyskusja panelowa: Kto więcej zyskał na „Porozumieniu” z 1950 r.?

Prof. dr hab. Antoni Dudek (UKSW)
Dr Rafał Łatka
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki
Dr hab. Paweł Skibiński prof. UW
Ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW
Prof. dr hab. Jan Żaryn

do góry