Nawigacja

Konferencje naukowe

CALL FOR PAPERS: Ogólnopolska konferencja naukowa „Zbrojny udział Polaków w konfrontacji zimnowojennej” – Olsztyn/Łukta, 9–10 września 2020 (zgłoszenia do 31 marca 2020)

Oddział IPN w Białymstoku – Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zbrojny udział Polaków w konfrontacji zimnowojennej”, która odbędzie się w dniach 9–10 września 2020 r. (środa–czwartek) w Łukcie koło Olsztyna.

Dlaczego taka tematyka? Z bardzo prostej przyczyny – brakuje na polskim rynku wydawniczym syntetycznego ujęcia traktującego o militarnym zaangażowaniu się Polaków w starcie dwóch systemów – o ich udziale zbrojnym w zimnowojennej konfrontacji. Bardzo wiele – także i w IPN – poświęcono badań odnoszących się do samej zimnej wojny, do ówczesnej sytuacji Polski i Polaków, zarówno tych w kraju rządzonym przez komunistów, jak i tych znajdujących się na uchodźstwie, niemniej jednak kwestia zbrojnego zaangażowania się ich po obu stronach barykady schodziła na dalszy plan w ogólnym ujęciu zimnowojennej rzeczywistości. Mając świadomość, że militarny wkład Polaków w zimnowojenne starcia to temat wciąż wymagający naukowego się nim zainteresowania, uznaliśmy, że warto dotychczasową wiedzę o nim rozszerzyć, usystematyzować, przybliżyć czytelnikom, a przede wszystkim w ramach dyskursu naukowego podczas konferencji – skonfrontować. Dlatego serdecznie zapraszamy do merytorycznego udziału w rzeczonej konferencji.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Podczas konferencji pragniemy pochylić się nad następującymi zagadnieniami (przykładowe obszary tematyczne):

 • stan badań i postulaty badawcze odnośnie do udziału Polaków w militarnych konfrontacjach zimnowojennych;
 • Żołnierze Niezłomni – czy byli żołnierzami zimnej wojny? Czy możemy mówić o ich realnym i świadomym wkładzie w zimnowojenną konfrontację, a jeśli tak to w jakim zakresie?;
 • Polacy na wojnie z komunizmem;
 • Byli żołnierze PSZ na Zachodzie w zimnowojennych konfliktach zbrojnych;
 • Polacy na wojnie z „imperializmem” – Polacy w armiach bloku komunistycznego, uczestnicy konfliktów zimnowojennych;
 • Oficerowie i żołnierze polskiego pochodzenia w wojskach NATO; SEATO; ANZUS etc. w latach zimnej wojny;
 • Od Korei po Afganistan – zbrojny udział Polaków w konfliktach zimnowojennych;
 • Wojny szpiegów – polskie wątki;
 • Źródła i materiały do badań zbrojnego udziału Polaków w konfliktach zimnowojennych;
 • Konflikty zimnowojenne w opisie i analizie wywiadu wojskowego PRL;
 • polskie planowanie wojenne, a w tym: PRL w planowaniu wojennym Układu Warszawskiego;  PRL w planowaniu wojennym NATO;
 • Polacy – najemnicy – na froncie walki z komunizmem;
 • Pomoc wojskowa PRL dla państw komunistycznych bezpośrednio zaangażowanych w konflikty zimnowojenne.

Termin konferencji: 9–10 września 2020 r.

Miejsce konferencji: Łukta k. Olsztyna  (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin zgłoszenia: do 31 marca 2020 r.

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie wyłączne prawo do oceny i wyboru zgłoszonych referatów.

Kontakt:

dr hab. Karol Sacewicz
Oddział IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie
tel. 89 521 48 07
karol.sacewicz@ipn.gov.pl

 

do góry