Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020

 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)

Zajęcia w czternastej Letniej Szkole Historii Najnowszej odbyły się w dniach 7–12 września 2020 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej zaprosił do udziału doktorantów oraz studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z szeroko rozumianymi najnowszymi dziejami Polski.

W dotychczasowych programach szkoły znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Grzegorza Motyki, Andrzeja Paczkowskiego, Włodzimierza Sulei), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. na temat wykorzystywania „historii mówionej”, sztuki prezentacji czy szkolące umiejętność pisania tekstu popularnonaukowego).

Każdy z uczestników szkoły przygotował artykuł oparty na wynikach własnych badań, z którym zapoznali się pozostali uczestnicy szkoły, a w trakcie zajęć seminaryjnych odbyła się dyskusja nad każdym ze zgłoszonych tekstów. Artykuły, po uzupełnieniu i rozwinięciu, zostaną opublikowane w formie recenzowanego zbioru studiów.

 

 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
 • XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)
  XIV Letnia Szkoła Historii Najnowszej IPN – 7–12 września 2020. Fot. Sylwia Szyc (BBH IPN)

 

PROGRAM

7 IX 2020, poniedziałek
 

12:00 – wyjazd z Warszawy do ośrodka (parking pod Pałacem Kultury i nauki, od strony „Kinoteki”)

15:00–17:00 – prof. dr hab. Tomasz Schramm, Wojna polsko-sowiecka – jej kontekst w perspektywie „czasu długiego” i „czasu średniego” 

17:00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–18:45 – seminarium. Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Schramm

 1. Piotr Siewak, Krytyka polityki zagranicznej drugiego rządu Wincentego Witosa
 2. Serhii Humennyi, Uchodźcy na polsko-sowieckiej granicy w okresie lat 1929-1933


8 IX 2020, wtorek
 

9:00–10:30 – seminarium. Prowadzenie: dr Thuc Linh Nguyen Vu

 1. Dorota Choińska, Polscy uchodźcy w Hiszpanii w latach 1940-1944 w świetle dokumentów archiwum Gobierno Civil prowincji Girona
 2. Aneta Jeż, Postawa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wobec intelektualistów włoskich. Wybrane zagadnienia.

10.30-10.45 – przerwa kawowa

10.45-12.45 – dr Thuc Linh Nguyen Vu, Egodokumenty: metodologia i zastosowanie

12:45–14:00 – przerwa obiadowa

14.00–15.30 – dr Rafał Leśkiewicz, Historyk w cyfrowym świecie

15.30–16:00– przerwa na kawę

16:00–18:00 – dr Mariusz Żuławnik, Marek Dąbrowski, Jak szukać, by znaleźć? Poszukiwania w archiwum IPN


9 IX 2020, środa
 

9:00–11:00 – dr hab. Eryk Krasucki, dr Konrad Rokicki, Kultura w PRL

11:00–11:15 – przerwa na kawę

11:15–13:15 – seminarium. Prowadzenie: dr Konrad Rokicki

 1. Igor Niewiadomski, Propagandowa rola Tygodni Ziem Zachodnich w latach 1947–1948
 2. Adrian Gendera, Życie codzienne mieszkańców Poznania 1945-1948 w świetle „Głosu Wielkopolskiego”
 3. Paweł Mrowiński, Śmierć i polityka. Społeczno-polityczny wymiar uroczystości żałobnych w powojennej Polsce

13:15–15:00 – przerwa obiadowa

15:00–17:00 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Eryk Krasucki

 1. Piotr Matura, Czas wolny widziany "okiem" Polskiej Kroniki Filmowej w dobie małej stabilizacji
 2. Regina Dąbkowska, Centralne więzienie dla kobiet w Fordonie
 3. Kacper Awzan, Losy ziemian wielkopolskich w latach 1945-1989. Rekonesans badawczy


10 IX 2020, czwartek
 

9:00–11:00 – seminarium. Prowadzenie: dr Andrzej Turkowski

 1. Konrad Majchrzyk, Rozwój szeregów członkowskich w lubelskiej organizacji partyjnej w latach 1956-70. Wybrane problemy.
 2. Piotr Juchowski, Rola Henryka Jabłońskiego w działalności koncesjonowanej Polskiej Partii Socjalistycznej (1945-1948)
 3. Karol Chwastek, W cieniu Jarosława Sienkiewicza. Stefan Pałka, drugi przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego w Jastrzębiu-Zdroju

11.00-11.15 – przerwa kawowa

11.15-13.15 – dr Magdalena Mikrut-Majeranek, Internet jako narzędzie pracy historyka

13.15–14.30 – przerwa obiadowa

14:30–16:30 – dr Andrzej Turkowski, Wstęp do analizy pola

16:30–17:00 – przerwa na kawę

17:00- 19:00 – dr hab. Rafał Łatka, dr Michał Przeperski, Jak pisać biografie ludzi PRL?


11 IX 2020, piątek
 

9:00–11:00 – seminarium. Prowadzenie: dr hab. Rafał Łatka

 1. Bartosz Gromko, Giuseppe w Warszawie. Włoscy komuniści w Polsce w latach 1948-1968
 2. Maria Reisky, Problem pomocy gospodarczej i humanitarnej RFN dla Polski na początku lat 80. XX wieku w świetle protokołów obrad plenarnych Bundestagu IX kadencji (1980-1983)
 3. Dominik Marcinkowski, Obraz Polski i Polaków w czeskiej prasie u progu transformacji ustrojowej (1988-1989)

11:00–11:15 – przerwa na kawę

11:15–13:15 – prof. dr hab. Antoni Dudek – Od pierestrojki do transformacji. Nowe wyzwania badawcze

13:15–14:45 – przerwa obiadowa

14:45–16:45 – dr hab. Jan Szumski,  Archiwa postsowieckie w badaniach nad historią Polski; doświadczenia, praktyka

16:45–17:00 – przerwa na kawę

17:00–19:00 – dr Tomasz Kozłowski, Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990 Polsce


12 IX 2020, sobota
 

10:00 – wręczenie dyplomów

10:45 – wyjazd do Warszawy

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

do góry