Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975 – Ośrodek konferencyjny pod Warszawą, 1–3 września 2020

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie w latach 1957–1975”, która odbędzie się w dniach 1–3 września 2020 w ośrodku konferencyjnym pod Warszawą.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie działalności i sposobu funkcjonowania Urzędu ds. Wyznań w latach 1957–1975. Interesuje nas możliwie szerokie spojrzenie na podejmowaną tematykę, z tego względu będziemy przyjmować zgłoszenia dotyczące nie tylko opisu struktur aparatu wyznaniowego w Polsce „ludowej”, ale również sposobu jego funkcjonowania zarówno w centrali, jak i w terenie (struktury wojewódzkie i powiatowe), oraz opisu ludzi w nim pracujących. Interesuje nas interdyscyplinarne spojrzenie na charakter i miejsce struktur odpowiadających za politykę wyznaniową w aparacie państwowym, dlatego też nasze zaproszenie kierujemy nie tylko do historyków najnowszych dziejów Polski, ale również prawników, socjologów, politologów czy filozofów.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 30 marca 2020.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl
tel. 22 581-85-31

do góry