Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Administracja państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań i środowisk komunistycznych 1918–1939” – Warszawa, 21 listopada 2019

Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza na konferencję naukową „Administracja państwowa, służby specjalne i siły zbrojne II RP wobec ugrupowań i środowisk komunistycznych 1918–1939”, która odbędzie się 21 listopada 2019 r. w Centrum Edukacyjnym im. Janusza Kurtyki, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

Głównym celem konferencji jest ukazanie stosunku instytucji państwa polskiego do zagrożenia komunistycznego, które na gruncie krajowym reprezentowała Komunistyczna Partia Robotnicza Polski/Komunistyczna Partia Polski, funkcjonujące w jej ramach Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy i Komunistyczna Partia Zachodniej Białorusi oraz inne prokomunistyczne organizacje młodzieżowe, społeczne, zawodowe i polityczne.

W kręgu tematycznym konferencji znajdą się także bezpośrednie wpływy Kominternu i jego kurierów, sprawy uszczelnienia granicy państwowej, cenzury, czy też propagandy komunistycznej oddziałującej na środowiska inteligencji.

Konferencja jest organizowana w ramach seminarium badawczego Biura Badań Historycznych IPN pt. „Komuniści w II Rzeczypospolitej” i w związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicę powołania Policji Państwowej.

PROGRAM

11.00 – Otwarcie konferencji, przywitanie gości

 • 11.20 – dr hab. Jacek Romanek (IPN Lublin), Komuniści w II RP – realne zagrożenie czy margines sceny politycznej
 • 11.40 dr hab. Piotr Cichoracki (Uniwersytet Wrocławski) Likwidacje legalnych organizacji kryptokomunistycznych w II RP w I poł. lat 30. XX w. Okoliczności, przebieg, konsekwencje 
 • 12.00 – nadkom. Krzysztof Musielak (Komenda Główna Policji), Policja Państwowa a ochrona granicy wschodniej II Rzeczypospolitej przed komunistycznymi grupami dywersyjnymi w latach 1923–1924 
 • 12.20 – mjr dr Artur Ochał (Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie), Komunistyczni dywersanci i agitatorzy w strefie działania Korpusu Ochrony Pogranicza (1924–1939) 
 • 12.40 – dr Oleh Razyhrayev (Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku), Administracja państwowa oraz organa policyjne wobec ruchu komunistycznego na Wołyniu w latach 1919–1939
 • 13.00 – dr hab. Mirosław Szumiło (IPN), Proces komunistów w Łucku – rzeczywistość i propaganda
 • 13.20 – dr Ryszard Oleszkowicz (Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku), Działalność SRI DOK IX w Brześciu nad Bugiem wobec organizacji komunistycznych (1924–1939)

13.40 – dyskusja i przerwa

 • 15.30 – dr Daniel Czerwiński (IPN Gdańsk), Działalność organów państwowych wobec komunistów w województwie pomorskim w dwudziestoleciu międzywojennym 
 • 15. 50 – Jarosław Wasilewski (IPN Białystok), Metody walki Policji Państwowej z ruchem komunistycznym na Białostocczyźnie w latach 30. XX w.
 • 16.10 – dr hab. Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów), Casus Jana Wiśniewskiego vel Prostaka. Glosa do historii KPP na terenie Zagłębia Dąbrowskiego
 • 16.30 – dr hab. Grzegorz Zackiewicz (Uniwersytet w Białymstoku), Administracja państwowa wobec działalności komunistycznej i anarchistycznej w obrębie Robotniczego Instytutu Oświaty i Kultury im. Stefana Żeromskiego
 • 16.50 – dr Artur Kuprianis (IPN Łódź), Stan ostrego pogotowia – łódzki garnizon wojskowy wobec demonstracji pierwszomajowych w II Rzeczypospolitej
 • 17.10 – dr Dominik Smyrgała (Akademia Sztuki Wojennej), Dogrywka za Oceanem – Oddział II Sztabu Naczelnego Wodza i zagrożenie komunistyczne w świetle kartoteki Samodzielnej Placówki Wywiadowczej „Estezet”

17.30 – dyskusja i podsumowanie obrad

do góry