Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019

 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Katarzyna Adamów (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
 • Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)
  Konferencja naukowa „Obrazy II wojny światowej w materiałach fotograficznych i filmowych” – Warszawa, 28 października 2019. Fot. Piotr Życieński (IPN)

Sesję naukową otworzyli prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek oraz w imieniu Polskiego Komitetu ds. UNESCO – honorowego patrona konferencji – jego sekretarz generalny prof. Sławomir Ratajski. Gości powitała dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk. Prezes Instytutu Jarosław Szarek mówił o znaczeniu zbiorów audiowizualnych IPN dla zachowania pamięci o czasie II wojnie światowej jak również o znaczeniu Archiwum IPN.

Archiwum IPN już po raz jedenasty zorganizowało konferencję archiwalną z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, na której poruszana była tematyka dokumentacji pozaaktowej. Temat tegorocznej konferencji był ściśle związany z przypadającą  w tym roku 80. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej. Referenci omówili  stan zachowania, digitalizacji i opracowania dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej obrazującej dramatyczne wydarzenia lat 1939–1945 w Polsce i na świecie.

Sesji naukowej towarzyszyła promocja najnowszego wydawnictwa Archiwum IPN jakim jest dwutomowa publikacja pt. „Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej”, która jest owocem kilkunastoletniej pracy nad opracowaniem fotografii jednej z najważniejszych kolekcji fotografii historycznej.

 

 

 

 

 

Konferencja naukowa

OBRAZY II WOJNY ŚWIATOWEJ W MATERIAŁACH FOTOGRAFICZNYCH I FILMOWYCH

objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
28.10.2019 r.  – z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego 

 „Przystanek Historia”
Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej im. Janusza Kurtyki,
Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00–10.10  Powitanie uczestników

Prowadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum IPN (prof. KUL)                                     

 • 10.10–10.35 – Konrad W. Ślusarski (Archiwum IPN), Zbiór fotografii Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – doświadczenia w porządkowaniu, opracowaniu, digitalizacji i upowszechnianiu
 • 10.35–11.00 – Grażyna M. Grabowska (Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny), II Wojna Światowa w zbiorach FINA 
 •  11.00–11.25 – Magdalena Żółw (Wojskowe Biuro Historyczne),  II wojna światowa w zasobie ikonograficznym Wojskowego Biura Historycznego

11.25–11.45 – Przerwa kawowa

 • 11.45–12.10 – Waldemar Kowalski, Wojciech Łukaszun (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku), Fotografie i notacje filmowe w zbiorach Muzeum II Wojny Światowej
 • 12.10–12.35 – Piotr Niedziela (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Fotografie dotyczące Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie podczas II wojny światowej, w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego 
 • 12.35–13.00 – Kinga Turkowska (Polskie Radio), II wojna światowa w zasobach Archiwum Polskiego Radia

13.00–14:00 –  Przerwa obiadowa

 • 14.00–14:25 – Marek Lasota (Muzeum Armii Krajowej), Kolekcje fotograficzne i filmowe dotyczące II wojny światowej w zbiorach Muzeum Armii Krajowej – digitalizacja, opracowanie, przygotowanie wystaw
 • 14.25–14:50 – Paweł Rozdżestwieński (Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą), Zbiory fotograficzne i filmowe dotyczące  losów Ziemi Sochaczewskiej w II wojnie światowej

 14.50 –15.00 – Zakończenie konferencji

 

Osoba do kontaktu:
radoslaw.morawski@ipn.gov.pl
Radosław Morawski
tel. 022 5818913

 

do góry