Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Życie codzienne na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej” – Lublin, 27 czerwca 2019

 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin
 • Fot.: OBBH IPN Lublin Fot.: OBBH IPN Lublin

27 czerwca 2019 r. w siedzibie lubelskiego oddziału IPN (ul. Wodopojna 2) odbyła się konferencja naukowa „Życie codzienne na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej. Kilka zagadnień”. Podczas obrad zaproszeni goście zastanawiali się nad innym niż polityczny wymiarem tytułowego regionu. Popatrzono na Lubelszczyznę epoki II RP z perspektywy praktyk codzienności. Dopiero ten pryzmat pozwolił przyjrzeć się z bliska historii Polaków tamtego czasu.

Pierwszy blok wystąpień stanowił wstęp do głównego tematu. Podczas niego prof. Krzysztof Latawiec (UMCS) opowiadał o codzienności urzędników rosyjskich na terenie Lubelszczyzny na początku XX wieku. Po nim wystąpił prof. Artur Górak (UMCS) i wygłosił referat pt. „Tragiczna miłość wicegubernatora lubelskiego Michaiła Wiktorowicza Sieleckiego (1911-1914)”. Ostatni głos przed dyskusją należał do prof. Jana Lewandowskiego (UMCS) i dotyczył tematu codzienności Lublina pod okupacją austriacką (1915-1918). Panel poprowadził dr hab. Marcin Kruszyński (prof. LAW/IPN Lublin).

W drugim bloku - prowadzonym przez dr. Tomasza Osińskiego (LAW/IPN Lublin) -rozmawiano o codzienności na Lubelszczyźnie w czasach II RP. Jako pierwszy, głos zabrał dr Andrzej Kaproń (XXIII LO w Lublinie), który opowiadał o piekarzach tureckich w Lublinie. Po nim referat zatytułowany „Plan regulacyjny osady Siedliszcze (1921-1925) – szansą i zagrożeniem dla lokalnej społeczności” wygłosił dr Grzegorz Figiel (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Dr Janusz Kłapeć (IPN Lublin) mówił o higienie i zdrowotności na  Lubelszczyźnie, a Maciej Sobieraj (IPN Lublin) zajął się tematem życia codziennego oficerów i żołnierzy garnizonu lubelskiego. Na końcu Rober Małek (UMCS) opowiedział o formach życia publicznego i prywatnego sędziów okręgu lubelskiego.

Trzeci blok był kontynuacją poprzedniego. Dr Tomasz Osiński zamienił się rolami z dr. Januszem Kłapciem i wystąpił w roli prelegenta, wygłaszając wystąpienie o ziemiańskich fascynacjach sportem. Po nim głos zabrał dr hab. Marek Konstankiewicz (UMCS), który mówił o tym jak wyglądały kontakty obywateli z urzędami administracji publicznej II RP. O delegalizacji ukraińskiego towarzystwa - dobroczynnego Ridna Chata i jej znaczeniu dla mniejszości ukraińskiej w województwie lubelskim w okresie międzywojennym mówił prof. Roman Wysocki (UMCS). Jako ostatni, referat wygłosił dr hab. Jacek Wołoszyn (IPN Lublin/KUL). Jego wystąpienie dotyczyło studenckiej codzienności na Lubelszczyźnie w czasach II RP.

Sympozjum zakończyła dyskusja na temat teoretycznego ujęcia kategorii życia codziennego oraz wyzwań dla tego rodzaju badań, prowadzona przez dr. hab. Marcina Kruszyńskiego (prof. LAW/IPN Lublin), w której wzięli udział prof. Jan Lewandowski i prof. Wiesław Śladkowski UMCS.

Wydarzeniu towarzyszł również pokaz strojów z epoki II RP.

 

do góry