Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“ – Katowice, 15 maja 2019

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Komuniści w II Rzeczypospolitej”.

 • Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“. Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“.
 • Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“. Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“.
 • Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“. Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“.
 • Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“. Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“.
 • Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“. Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“.
 • Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“. Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze“.

W ramach Centralnego Projektu Badawczego „Komuniści w II Rzeczypospolitej” Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zorganiozował konferencję naukową „Ruch komunistyczny w II Rzeczypospolitej i pograniczu polsko – niemieckim. Stan badań, perspektywy badawcze”, kontynuując cykl spotkań naukowych ukazujących m.in. miejsce ugrupowań komunistycznych na przedwojennej mapie politycznej Polski, ich zależność od Związku Sowieckiego, powiązania z Komunistyczną Partią Niemiec, zagrożenia dla integralności i bezpieczeństwa państwa polskiego.

Konferencja ma na celu podsumowanie dorobku dotychczasowej historiografii, ocenę istniejącego stanu badań i wskazanie najistotniejszych problemów dotyczących funkcjonowania ugrupowań komunistycznych w II RP z uwypukleniem działalności partii komunistycznych funkcjonujących na pograniczu polsko – niemieckim.

Program:

11.00 – Powitanie gości

11.15 – Przenikanie. Komuniści na pograniczu polsko-niemieckim. O nowe badania związków między KPP i KPD:

 • dr hab. Adam Dziuba, IPN Katowice, Źródła i relacje. Perspektywy badań nad KPP w województwie śląskim
 • dr Sebastian Rosenbaum, IPN Katowice, Źródła do dziejów KPD na Górnym Śląsku
 • dr Daniel Czerwiński, IPN Gdańsk, Źródła do dziejów KPRP/KPP na Pomorzu
 • Kamil Frączkiewicz, IPN Wrocław, „Widziane z Niemiec” – polski ruch komunistyczny w oczach Komunistycznej Partii Niemiec w latach 1919-1933. Zarys problemu.

12.50 – 13.15 Przerwa kawowa

13.20 Stare źródła i nowe monografie do dziejów KPP

 • Jarosław Wasilewski, IPN Białystok, Stan badań i źródła do historii ruchu komunistycznego na Białostocczyźnie w dwudziestoleciu międzywojennym
 • dr Paweł Libera, IPN Warszawa, Najnowsza monografia Kominternu wydana w Rosji: Фридрих Фирсов,Коминтерн: погоня за призраком. Переосмысление

14.40 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 • dr Mariusz Krzysztofiński, IPN Rzeszów, Perspektywy i zadania CPB „Komuniści w II Rzeczypospolitej”

15.00 Zakończenie

 

Miejsce konferencji: Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, Katowice ul. Św. Jana 10, p. III.

do góry