Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cykl trzech międzynarodowych konferencji „TRIDUUM HISTORICUM – początek końca czy początek »nowego świata«?” – Wrocław, 9–12 września 2019

80. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 30. rocznica rewolucyjnego roku '89 skłania zarówno do refleksji i podsumowań dotyczących stanu wiedzy historycznej oraz pamięci zbiorowej społeczeństw o minionym czasie, jak i do podjęcia próby poszerzenia horyzontów badawczych o dziedziny pokrewne: socjologię, antropologię kultury, psychologię, a także o perspektywy i ogląd rzeczywistości wojennej i powojennej państw sąsiednich oraz specyfiki Dolnego Śląska.

 

PROGRAM KONFERENCJI

TRIDUUM HISTORICUM

Początek końca czy początek „nowego świata”?

 

„ROK 1939. Pamięć – Historia – Utopia”

„»Jądro ciemności« – II wojna światowa w Europie Środkowo–Wschodniej”

„Dolny Śląsk 1939 – 1989. Przemiany, specyfika, tożsamość”

 

9 września 2019 poniedziałek

9.00 – 9.15

Uroczyste otwarcie konferencji

9.15 – 11.15

Moderator: dr hab. Robert Klementowski, prof. UWr

dr Thomas Widera (Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V an der TU, Dresden)

1939/1989/2019. Menschen, Werte und Konflikte östlich und westlich von Oder und (Lausitzer) Neiße

dr Joanna Hytrek-Hryciuk (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław)

„Niczym czarna chmura wisi nad nami ta historia z Polską”. Mieszkańcy Wrocławia w przededniu i w trakcie Kampanii Polskiej

dr Daniel Koreś (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław)

Polskie analizy wywiadowcze zagrożenia wojennego ze strony III Rzeszy i Związku Sowieckiego w latach 30-tych XX w.

dr Rainer Orth

Der SA-Führer Edmund Heines als Prototyp des nationalsozialistischen Gewaltmenschen

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=TEfdcsodsY0


11.15 – 11.30 przerwa


11.30 – 13.00

Moderator: Kamil Frączkiewicz

Przemysław Mandela (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław)

Od planowanego protektoratu po trzeciego agresora? – Słowacja i Polska w obliczu wybuchu drugiej wojny światowej

Mariya Yarlykova (School of Public Affairs at Zhejiang University, China)

Before and after the fall of communism: the evolution of the Historical Representation of the Molotov-Ribbentrop Pact and the Soviet Foreign Policy in 1939–1940 in Soviet and post-Soviet Russia

prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Czy istniała niemiecka polityka kulturalna na ziemiach Europy Środkowo-Wschodniej okupowanych w latach II wojny światowej (1939–1945)

Sylwia Cabaj (Uniwersytet Jagielloński)

Niemiecka tożsamość narodowa w obliczu nazistowskiej przeszłości

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=TMK7o0QNtEA


13.00 – 14.00 przerwa


14.00 – 16.00

Moderator: dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr

Dorota Siepracka (Instytut Pamięci Narodowej, Łódź)

Anny Poray-Wybranowskiej działalność na rzecz uhonorowania Polaków ratujących Żydów

Urszula Sochacka (Uniwersytet Jagielloński)

Od uroczystości pod Pomnikiem Martyrologii Dzieci do Imienin Chudego – stare i nowe narracje historii byłego niemieckiego nazistowskiego obozu dla dzieci i młodzieży przy ulicy Przemysłowej w Łodzi – w poszukiwaniu najskuteczniejszych form upamiętniania

Maria Frolova (National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg)

Resistance on the Screen: the Image of the Armia Krajowa in the Works of Andrzej Wajda (1957–2000)

prof. dr hab. Andrzej Drzewiecki (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Czy można było tę wojnę przegrać w „lepszym stylu”?

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=o8kk3AEHr7w


16.00 – 16.15 przerwa


16.15 – 18.00

Moderator: dr Krzysztof Kupeć

dr Tomasz Butkiewicz 

Żydzi polscy w ikonografii niemieckich żołnierzy w latach 1939–1943

dr Jewgen Łunio (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów)

Wojna polsko-niemiecka z 1939 r. w interpretacji folklorystycznej Ukraińców

dr hab. Andrij Boljanowskyj (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów)

Pierwsze doświadczenie. Sowieci na Wołyniu i Galicji jesienią 1939 r. w percepcji Ukraińców i Polaków

dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław/Uniwersytet Wrocławski)

Przemoc w wymiarze lokalnym: Bieszczady w pierwszych latach po II wojnie światowej

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=KVShCFfkKbU

10 września 2019 wtorek

9.00 – 10.45

Moderator: Kamil Frączkiewicz

dr Alexander Zinn (Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V an der TU Dresden)

Homosexuellenverfolgung im Nationalsozialismus Ideologische Grundlagen und Verfolgungspraxis im Reich und in den besetzten Gebieten

dr Tomasz Bugaj (Uniwersytet Śląski)

Opór i sprzeciw mniejszościowej wspólnoty w obliczu totalitaryzmu. Studium przypadku

prof. Michael Schwartz (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, Abteilung Berlin)

Globale Eugenik und Zweiter Weltkrieg. Langfristige Entwicklungstrends und die Zäsuren 1939 und 1945

Artur Jachna (Centrum Młodzież im. H. Jordana, Kraków)

Rok 1939 – początek końca dawnego świata. Historiografia lokalna pogranicza ziemi krakowskiej i kieleckiej o wydarzeniach wrześniowych

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=v_Zns5B4vYc


10.45 – 11.00 przerwa


11.00 – 12.15

Moderator: dr Andrzej Olejniczak

dr Andreas Hilger (Deutschen Historischen Institut, Moskau)

Sowjetische Kriegsgefangene in deutscher Hand

dr Bernard Linek (Instytut Śląski, Opole)

Losy polskich robotników przymusowych w rejencji opolskiej (1939–1945)

dr Esther Meier (Deutschen Historischen Institut, Moskau)

Sowjetisch Kriegsgefangene: Repatriierung und Erinnerung

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=5BS_-7vg-Zo


12.15 – 12.30 przerwa


12.30 – 14.00

Moderator: dr Krzysztof Kupeć

dr Ewa Rogalewska (Instytut Pamięci Narodowej, Białystok)

Społeczność getta wileńskiego w świetle relacji Mendla Belberyszskiego i Józefa Muszkata

Marek Węgrzyn (Instytut Pamięci Narodowej, Kraków)

Julagi. Obozy pracy dla Żydów na terenie okupowanego Krakowa (1942–1943)

Agata Paszek

Ruch oporu w Auschwitz-Birkenau – metody komunikowania się i działalności

dr Jewgen Łunio (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów)

Eliminacja żydowskiego getta w Jaworowie w tradycji epickiej Ukraińców

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=TjkvWH4q6Bw


14.00 – 15.00 przerwa


15.00 – 17.00

Moderator: dr Joanna Hytrek-Hryciuk

Debata ‘39

prof. Magnus Brechtken (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin)

prof. dr hab. Piotr Madajczyk (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=rA3sedyNzu0

11 września 2019 środa

9.00 – 10.45

Moderator: Kamil Frączkiewicz

dr Joanna Lubecka (Instytut Pamięci Narodowej, Kraków)

Urzędnik uwikłany? Rola urzędnika w systemie okupacji niemieckiej w świetle procesu Josepha Bühlera

dr Gintare Malinauskaite (Deutschen Historischen Institut Warschau, Abteilung Vilnius)

The Mass Murder of Jews in the Lithuanian Province during the WWII: The Case Study of the Town of Skuodas and Its Environs

dr Beate Markus (University Pecs)

“Nur ein Tropfen deutsches Blut“. Deportation deutschstämmiger Zivilisten aus Ungarn in die Sowjetunion 1944/1945

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=N37mkdjTfzw


10.45 – 11.00 przerwa


11.00 – 13.00

Moderator: Agnieszka Klarman

dr hab. Tomasz Przerwa, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Gospodarka Dolnego Śląska w okresie drugiej wojny światowej i problem wojennej industrializacji

Mateusz Kubicki (Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk)

Gospodarcze aspekty okupacji niemieckiej Pomorza Gdańskiego w latach 1939–1945 na przykładzie powiatów starogardzkiego i tczewskiego

dr Wojciech Wichert (Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin)

System polityczny i administracyjny Okręgu Białostockiego (Bezirk Bialystok) w latach 1941–1944

dr Maximilian Becker (Österreichische Akademie der Wissenschaften)

Mitstreiter im Volkstumskampf. Deutsche Strafgerichte in den eingegliederten Ostgebieten

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=by3hB7U00bw


13.00 – 14.00 przerwa


14.00 – 15.45

Moderator: Łukasz Sołtysik

dr Anna Czocher (Instytut Pamięci Narodowej, Kraków)

Polki w i wobec ruchu oporu. Przykład Krakowa

prof. dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

Ruch oporu na ziemi tarnowskiej w okresie II wojny światowej w latach 1939–1945

dr Seweryn Pieniążek (Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów)

Działalność Sławomira Holoubka w ramach BCh i AK w latach 1942–1945, na tle działalności Podokręgu Rzeszów Krakowskiego Okręgu BCh

Kamil Frączkiewicz (Instytut Pamięci Narodowej Wrocław/Uniwersytet Wrocławski)

Początek „Nowego Świata” – powiat nyski w latach 1945–1946

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=1KhUHvt3dec


15.45 – 16.00 przerwa


16.00 – 18.00

Moderator: dr Jacek Jędrysiak

Debata wojenna

prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

dr Daniel Koreś (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław)

dr Jerzy Kirszak (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław)

dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=MLY7w1JTlsE

12 września 2019 czwartek

9.00 – 10.15

Moderator: Agnieszka Klarman

Andrij Kłos (Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kijów)

Materiał sfragistyczny Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego

Natalia Kotrys (Uniwersytet Wrocławski)

Problematyka zachorowalności wśród żołnierzy polskich w latach 1919–1939 – wybrane zagadnienia

Małgorzata Śliż-Marciniec

Eksploatacja gospodarcza okupowanej Polski na przykładzie zarodowej hodowli koni na terenie Generalnego Gubernatorstwa

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=MBrg3XB6iBk


10.15 – 10.30 przerwa


10.30 – 11.45

Moderator: Łukasz Sołtysik

prof. dr hab. Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie)

Ze Wschodu na Zachód z przystankiem w Tarnowie. O transportach osób przesiedlanych z Kresów Wschodnich na Dolny Śląsk

Sofie Frederike Mevissen (Bergischen Universität Wuppertal)

Niederschlesien‘ als Erinnerungsraum in deutsch- und polnischsprachiger Gegenwartsprosa

dr Anna Grużlewska

Tworzenie się powojennej społeczności na Ziemiach Odzyskanych na przykładzie Dzierżoniowa

dr Kamil Dworaczek (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław)

Między ulicznymi barykadami a wyborczymi wiecami. Rok 1989 we Wrocławiu

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=qKFZmzi7yeo


11.45 – 12.00 przerwa


12.00 – 14.00

Moderator: Kamil Frączkiewicz

Debata Dolny Śląsk 1945–1989

dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Tomasz Głowiński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Kinga Hartmann-Wóycicka (Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura)

prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa)

transmisja na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=Hu1WBPG6-_8

14.00

Zakończenie konferencji

do góry