Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Akademia Teologii Katolickiej w rzeczywistości politycznej PRL w latach 1954–1989” – Warszawa, 26 listopada 2019

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Akademia Teologii Katolickiej w rzeczywistości politycznej PRL w latach 1954–1989”, która odbędzie się 26 listopada 2019 r. w Warszawie.

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych 1944–1989”, jest przedstawienie działalności Akademii Teologii Katolickiej w rzeczywistości politycznej PRL. Interesują nas szczególnie:

 • Uwarunkowania polityczne związane z likwidacją Wydziałów Teologicznych w Warszawie i Krakowie i powstaniem ATK;
 • Kadry ATK – wpływ władz PRL na politykę kadrową, awanse naukowe, charakterystyka środowiska naukowego, postawa rektorów;
 • Studenci ATK – rekrutacja, profil, postawy, życie studenckie, absolwenci;
 • Uwarunkowania polityczne działalności uczelni – rozwój struktur (m.in. punkty konsultacyjne, infrastruktura, finanse, biblioteka), współpraca międzynarodowa
 • ATK podczas przełomów politycznych PRL
 • Działania PZPR, aparatu bezpieczeństwa, władz wyznaniowych, wobec ATK;
 • ATK w systemie szkolnictwa wyższego PRL
 • Prymas Wyszyński, Episkopat, duchowieństwo diecezjalne i zakonne wobec ATK
 • Relacje ATK – KUL; ATK – ChAT
 • Ruch „księży patriotów” oraz „księży intelektualistów” a ATK
 • Katolicy świeccy a ATK.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Prelegentom zapewniamy nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży w formie honorarium autorskiego.

Pracownicy IPN rozliczają udział w konferencji w ramach delegacji służbowych.

Konferencja odbędzie się 26 listopada na kampusie UKSW, ul. Wójcickiego 1/3.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji (na załączonym formularzu) osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 30 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr hab. Adam Dziurok prof. UKSW
adam.dziurok@ipn.gov.pl

dr Rafał Łatka
rafal.latka@ipn.gov.pl

 

do góry